เกร็ดการทำธุรกิจ

ขั้นตอนการจดทะเบียนธุรกิจในสปป. ลาว
ขั้นตอนการจดทะเบียนธุรกิจในสปป. ลาว ประกอบไปด้วย ชำระทุนจดทะเบียน, ทุนจดทะเบียน, ประเภทวิสาหกิจ และรวมถึงขั้นตอนการติดต่อต่าง ๆ...

สายการบินลาวขยายเที่ยวบินสู่สะหวันนะเขตรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ธุรกิจไทยที่มีศักยภาพในประเทศลาว ธุรกิจไทยที่มีศักยภาพในประเทศลาว ธุรกิจไทยที่มีศักยภาพในประเทศลาว ธุรกิจไทยที่มีศักยภาพในประเทศลาว...

"ลาว" ไฟเขียวเขตเศรษฐกิจไชยะบุรี
"ลาว" เร่งเดินหน้าจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษไชยะบุรี เชื่อมต่อชายแดนภาคเหนือไทย ด้านอุตรดิตถ์ เร่งยกระดับตลาดชายแดนยึดโมเดลโรงเกลือ...

สาขาการลงทุนที่สำคัญ
ไทยเป็นประเทศผู้ลงทุนสะสมอันดับหนึ่งใน สปป.ลาว โดยมีทั้งหมด 241 โครงการ รวมมูลค่าประมาณ 2,650 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ คิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 22 โครงการขนาดใหญ่อยู่ในสาขาพลังงานและเหมืองแร่มากที่สุด ...

การเริ่มดำเนินธุรกิจ – ช่วงทดลองงาน
นักลงทุนอาจเริ่มดำเนินธุรกิจกับคู่ค้าใน สปป. ลาว ในลักษณะการซื้อขายสินค้า และหรือ บริการเป็นคราวๆไป โดยมีการตกลงซื้อขายสินค้า และ/หรือ บริการเป็นรายธุรกรรม...

การเริ่มดำเนินธุรกิจ – สัญญาปากเปล่า
ความคุ้นเคยกับการทำสัญญาทางปากเปล่าทำให้ใช้วิธีนี้ในการทำสัญญาที่มีความ สลับซับซ้อนมากขึ้น นิติสัมพันธ์อาจมีระยะเวลายาวนาน รวมทั้งเงื่อนไขก็มีความสลับซับซ้อนมากขึ้น ...

การลงทุนในสปป. ลาว : รู้เขา (2)
การศึกษาข้อมูลและปัจจัยต่างๆของประเทศที่ผู้ลงทุนจะเข้าไปลงทุนหรือการรู้เขา ในกรณีของ สปป. ลาว นั้น แม้ว่าลักษณะทางภูมิศาสตร์ ภาษา และวัฒนธรรมของ สปป.ลาว จะมีความ ใกล้เคียงกับประเทศไทยเป็นอย่างมาก แต่ในความคล้ายคลึงกันดังกล่าวยังมีความแตกต่างซ่อนอยู่ ...

การลงทุนในสปป. ลาว : รู้เรา (1)
สปป. ลาว และประเทศไทยมีความสนิทชิดเชื้อทั้งในด้านภูมิศาสตร์รวมถึงวัฒนธรรม และมีภาษาใกล้เคียงกัน ทำให้นักลงทุนไทยที่ลงทุนอยู่แล้วหรือที่กำลังสนใจ การลงทุน ใน สปป. ลาว ได้เปรียบ มากกว่านักลงทุนชาติอื่นที่สนใจการลงทุนใน สปป. ลาว ...

รถยนต์อุปกรณ์และส่วนประกอบ
สนับสนุนการกระชับความสัมพันธ์ของเครือข่ายระหว่างธุรกิจด้านรถยนต์ไทยกับ สปป.ลาว และเผยแพร่ภาพลักษณ์ที่ดีของธุรกิจรถยนต์ไทย อาทิ การจัดแรลลี่...

วัสดุก่อสร้าง
ให้การสนับสนุนภาคเอกชนไทยในการมาลงทุนด้านการก่อสร้างใน สปป.ลาว และการสร้างเครือข่ายสำหรับบริษัทที่จำหน่ายวัสดุก่อสร้าง ของไทยเพื่อขยายตลาดใน สปป. ลาว...


Pages: Prev. 1 2 3 Next

เกร็ดการทำธุรกิจ

Coming soon