เกร็ดการทำธุรกิจ

ไขประตูสู่ลาว (File : Lao booklet 3rd ed)
ไทยและลาวสนิทเหมือนญาติมิตร ผู้คนสองฝั่งแม่น้ำโขงมีสายสัมพันธ์ฉันพี่น้องมาแต่โบราณกาล เหมือนดั่งคำพูดที่ชาวไทย และชาวลาวพูดกันมาแต่เก่าก่อนว่าข้ามโขง “ ไปเอาพริกที่บ้านเหนือ ไปเอาเกลือที่บ้านใต้ ” ยุคสมัยแม้เปลี่ยนไป แต่ความรู้สึกใกล้ชิดผูกพันยังดำรง...

ทูตไทย “พิษณุ จันทร์วิทัน” ชี้ช่องเทรนด์ลงทุนใน สปป.ลาว เป็นฐานการผลิต – ท่องเที่ยวโตได้อีก
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) มีเนื้อที่ทั้งประเทศเพียง 236,800 ตารางกิโลเมตร ประชากร 6.5 ล้านคน แต่ประเทศขนาดเล็กที่ว่านี้กลับมีแรงดึงดูดต่อนานาประเทศให้เข้ามาลงทุน กลายเป็นพื้นที่การลงทุนของกลุ่มอาเซียนอันดับต้น ๆ ที่ใคร ๆ ก็กาลั...

สปป.ลาว กับการเข้าเป็นสมาชิกองค์การการค้าโลก (World Trade Organization หรือ WTO)
หากกล่าวถึงองค์การการค้าโลก หรือ WTO แล้ว เมื่อเร็ว ๆ นี้ ท่านผู้อ่านคงพอจะได้ยินข่าวว่า สปป. ลาว เพิ่งได้เข้าเป็นสมาชิกใหม่ล่าสุดขององค์การการค้าโลกอย่างสมบูรณ์ โดยสภาแห่งชาติ สปป. ลาวได้ให้สัตยาบันให้ สปป. ลาว เข้าเป็นสมาชิกองค์การการค้าโลกอย่างเป็...

สปป. ลาว กับการเป็นแหล่งพลังงานแห่งอาเซียน (Battery of ASEAN)
สปป. ลาว หรือสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เป็นหนึ่งในประเทศสมาชิกของสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หรืออาเซียน (Association of South East Asian Nations: ASEAN) ...

เนื้อสัตว์สำหรับบริโภค (รวมถึงผลิตภัณฑ์อาหารโดยรวม)
ให้การสนับสนุนงานเทศกาลต่างๆ ที่สำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ เวียงจันทน์ จัดขึ้นเพื่อประชาสัมพันธ์สินค้าไทย...


Pages: Prev. 1 2 3

เกร็ดการทำธุรกิจ

Coming soon