เกร็ดการทำธุรกิจ

ธุรกิจสงวนสำหรับพลเมืองลาว
มาดูกันว่าธุรกิจที่สงวนไว้สำหรับพลเมืองลาวคืออะไร และมีความสำคัญต่อท่านที่จะเข้ามาลงทุนในลาวอย่างไร คลิ๊กเลย!
...

ธุรกิจต้องห้ามใน สปป. ลาว
ก่อนที่นักลงทุนต่างชาติจะเข้ามาลงทุนใน สปป. ลาว เรามาทำความเข้าใจกันว่าธุรกิจต้องห้ามใน สปป. ลาว คืออะไร เพื่อที่จะเป็นประโยชน์ในการลงทุนของท่านในอนาคต
...

บริษัทเอกชนไทยที่เข้ามาลงทุนสร้างเขื่อนไฟฟ้าใน สปป. ลาว
มาดูกันว่า ในสปป. ลาว มีบริษัทเอกชนไทยเข้ามาลงทุนสร้างเขื่อนไฟฟ้าที่ไหนกันนะ คลิ๊กเลย!!
...

ขั้นตอนการจดทะเบียนธุรกิจในสปป.ลาว
...

จาก Local สู่ CLMV ของดีใกล้ตัว
ขณะนี้รัฐได้อนุมัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ 2560 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายส่งเสริมและสร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจภายในประเทศให้กับกระทรวงพาณิชย์ วงเงิน 2,092 ล้านบาท ซึ่งจะนำไปผลักดันโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจตามที่ได้รับงบประมาณจำนวน 7 โครงการ ...

Q & A เกี่ยวกับสิทธิพิเศษทางการค้าใน สปป. ลาว
รัฐบาล สปป. ลาว ได้ให้ความสำคัญในเรื่องสิทธิพิเศษทางการค้าและการรับรองแหล่งกำเนิดสินค้า เพื่อเป็นประโยชน์แก่ผู้ประกอบการที่จะนำสินค้าเข้ามาจำหน่ายใน สปป. ลาว...

การจำกัดการนำเข้าสินค้าบริเวณด่านประเพณีและด่านท้องถิ่น
ตามที่ ด่านภาษีปากตะพาน เมืองละครเพ็ง แขวงสาละวัน ได้ออกหนังสือแจ้งเลขที่ 012 ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2559 เรื่องห้ามการนำเข้าสินค้าเครื่องใช้ผ่านด่านที่ไม่ใช่ประเภทสินค้าอุปโภคบริโภค สินค้าใช้สำหรับการผลิตทางการเกษตร โดยจะเริ่มใช้มาตรการดังกล่าวตั้งแต่ว...

ไทยแอร์เอเชีย เปิดเส้นทางใหม่ ดอนเมือง - หลวงพระบาง รับประชาคมอาเซียน
เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ นายธรรศพลฐ์ แบเลเว็ลด์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายการบินไทยแอร์เอเชีย เปิดเผยว่า ไทยแอร์เอเชียได้เปิดเส้นทางบินใหม่ ดอนเมือง-หลวงพระบาง (สปป. ลาว) ในเดือนมีนาคม 2559 นี้...

สรุปข้อมูลเกี่ยวกับเขตเศรษฐกิจพิเศษและเขตเศรษฐกิจเฉพาะของ สปป.ลาว
สรุปข้อมูลเกี่ยวกับเขตเศรษฐกิจพิเศษและเขตเศรษฐกิจเฉพาะของ สปป.ลาว...

ขั้นตอนการจดทะเบียนธุรกิจในสปป. ลาว
ขั้นตอนการจดทะเบียนธุรกิจในสปป. ลาว ประกอบไปด้วย ชำระทุนจดทะเบียน, ทุนจดทะเบียน, ประเภทวิสาหกิจ และรวมถึงขั้นตอนการติดต่อต่าง ๆ...


Pages: 1 2 3 Next

เกร็ดการทำธุรกิจ

Coming soon