เกร็ดการทำธุรกิจ

คู่มือโอกาสและทิศทางการค้าการลงทุนใน สปป. ลาว ฉบับปรับปรุง 2561
ขอเชิญนักลงทุนและผู้ประกอบการดาว์โหลด "คู่มือโอกาสและทิศทางการค้าการลงทุนใน สปป. ลาว ฉบับปรับปรุง 2561"...

ธุรกิจสงวนสำหรับพลเมืองลาว
มาดูกันว่าธุรกิจที่สงวนไว้สำหรับพลเมืองลาวคืออะไร และมีความสำคัญต่อท่านที่จะเข้ามาลงทุนในลาวอย่างไร คลิ๊กเลย!
...

ธุรกิจต้องห้ามใน สปป. ลาว
ก่อนที่นักลงทุนต่างชาติจะเข้ามาลงทุนใน สปป. ลาว เรามาทำความเข้าใจกันว่าธุรกิจต้องห้ามใน สปป. ลาว คืออะไร เพื่อที่จะเป็นประโยชน์ในการลงทุนของท่านในอนาคต
...

บริษัทเอกชนไทยที่เข้ามาลงทุนสร้างเขื่อนไฟฟ้าใน สปป. ลาว
มาดูกันว่า ในสปป. ลาว มีบริษัทเอกชนไทยเข้ามาลงทุนสร้างเขื่อนไฟฟ้าที่ไหนกันนะ คลิ๊กเลย!!
...

ขั้นตอนการจดทะเบียนธุรกิจในสปป.ลาว
...

จาก Local สู่ CLMV ของดีใกล้ตัว
ขณะนี้รัฐได้อนุมัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ 2560 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายส่งเสริมและสร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจภายในประเทศให้กับกระทรวงพาณิชย์ วงเงิน 2,092 ล้านบาท ซึ่งจะนำไปผลักดันโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจตามที่ได้รับงบประมาณจำนวน 7 โครงการ ...

Q & A เกี่ยวกับสิทธิพิเศษทางการค้าใน สปป. ลาว
รัฐบาล สปป. ลาว ได้ให้ความสำคัญในเรื่องสิทธิพิเศษทางการค้าและการรับรองแหล่งกำเนิดสินค้า เพื่อเป็นประโยชน์แก่ผู้ประกอบการที่จะนำสินค้าเข้ามาจำหน่ายใน สปป. ลาว...

การจำกัดการนำเข้าสินค้าบริเวณด่านประเพณีและด่านท้องถิ่น
ตามที่ ด่านภาษีปากตะพาน เมืองละครเพ็ง แขวงสาละวัน ได้ออกหนังสือแจ้งเลขที่ 012 ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2559 เรื่องห้ามการนำเข้าสินค้าเครื่องใช้ผ่านด่านที่ไม่ใช่ประเภทสินค้าอุปโภคบริโภค สินค้าใช้สำหรับการผลิตทางการเกษตร โดยจะเริ่มใช้มาตรการดังกล่าวตั้งแต่ว...

ไทยแอร์เอเชีย เปิดเส้นทางใหม่ ดอนเมือง - หลวงพระบาง รับประชาคมอาเซียน
เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ นายธรรศพลฐ์ แบเลเว็ลด์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายการบินไทยแอร์เอเชีย เปิดเผยว่า ไทยแอร์เอเชียได้เปิดเส้นทางบินใหม่ ดอนเมือง-หลวงพระบาง (สปป. ลาว) ในเดือนมีนาคม 2559 นี้...

สรุปข้อมูลเกี่ยวกับเขตเศรษฐกิจพิเศษและเขตเศรษฐกิจเฉพาะของ สปป.ลาว
สรุปข้อมูลเกี่ยวกับเขตเศรษฐกิจพิเศษและเขตเศรษฐกิจเฉพาะของ สปป.ลาว...


Pages: 1 2 3 Next

เกร็ดการทำธุรกิจ

Coming soon