กิจกรรมสำหรับนักธุรกิจ

กิจกรรมสำหรับนักธุรกิจ

Top Thai Brands 2019
ขอเรียนเชิญทุกท่านเข้าร่วมงานแสดงสินค้า
สุดยอดแบรนด์ไทย 2019 ณ นครหลวงเวียงจันทน์
“ไทย-ลาว ประสานธุรกิจ เชื่อมโยงเครือข่าย ขยายการค้า”
...

ขอเชิญเข้าร่วมงานเทศกาลอาหารและสมุนไพร "Taste Thai"
...

พิธีเปิดงานแสดงสินค้า Top Thai Brands 2017
เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2560 นายนภดล เทพพิทักษ์ เอกอัครราชทูตไทย ณ เวียงจันทน์ เป็นประธานร่วมในพิธีเปิดงาน Top Thai Brands 2017 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 7 – 11 มิถุนายน 2560 ณ ศูนย์แสดงสินค้า Lao ITECC (ตึกเก่า) ...

ประชาสัมพันธ์งานแสดงสินค้า Top Thai Brands 2017
เชิญเข้าร่วมงานแสดงสินค้า Top Thai Brands 2017 ระหว่างวันที่ 7-11 มิถุนายน 2560 ณ Lao ITECC (ตึกเก่า) นครหลวงเวียงจันทน์ สปป.ลาว...

การแข่งขันกอล์ฟเชื่อมความสัมพันธ์ไทย - ลาว ครั้งที่ 3
เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2560 สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ เวียงจันทน์ ร่วมกับสภาธุรกิจไทย-ลาว, สมาคมไทย-ลาว เพื่อมิตรภาพ , จังหวัดหนองคาย และสมาพันธ์กอล์แห่ง สปป.ลาว ได้ร่วมกันจัดการแข่งขันกอล์ฟเชื่อมความสัมพันธ์ไทย-ลาว ครั้งที่ 3 ณ สนามกอล์ฟวิคตอรี่ พาร...

ประชาสัมพันธ์การแข่งขันกอล์ฟเชื่อมความสัมพันธ์ไทย - ลาว ครั้งที่ 3 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เชิญร่วมการแข่งขันกอล์ฟเชื่อมความสัมพันธ์ไทย-ลาว ครั้งที่ 3 ชิงถ้วยรางวัลพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันเสาร์ที่ 25 ก.พ. 2560 ณ สนามกอล์ฟวิคตอรี ปาร์ค แอนด์ คันทรีคลับ จ.หนองคาย
...

นักธุรกิจลาว - ไทย ร่วมหารือ 8 สาขาธุรกิจ
เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2560 สภาการค้าและอุตสาหกรรมแห่งชาติ สปป.ลาว ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ นครหลวงเวียงจันทน์ จัดการประชุมนักธุรกิจลาว – ไทย 2560 โดยมีนาย ทองลุน  สีสุลิด นายกรัฐมนตรีแห่ง สปป.ลาว พร้อมด้วยภาคธุรกิจจาก สปป.ลาวและไทย เข้...

การสัมมนาด้านการค้าและการลงทุนของไทยในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง
เมื่อวันที่ 24 – 25 กันยายน 2559 สถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ ร่วมกับสภาธุรกิจไทย-ลาว บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยการสนับสนุนจากกระทรวงพาณิชย์ ได้จัดการสัมมนาด้านการค้าและการลงทุนของไทยในอนุภูมิภ...

ประชาสัมพันธ์ การสัมมนาด้านการค้าและการลงทุนของไทยในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง (กัมพูชา สปป. ลาว เมียนมา และเวียดนาม)
สถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ ร่วมกับกระทรวงพาณิชย์ สภาธุรกิจไทย - ลาว บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่จะจัดการสัมมนาด้านการค้าและการลงทุนของไทยในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง (กัมพูชา สปป. ลาว เมียนมา และเวียดนาม) ระหว่า...

เมกะโปรเจค-ยานพาหนะดันลาวใช้น้ำมันพุ่ง
นายเพ็ท จันทามาลี จากลาว ปิโตรเลียม แอนด์ ก๊าซ กรุ๊ป คาดการณ์ว่า ปีนี้ลาวจะใช้น้ำมันถึง 1,100 ล้านลิตร เพิ่มขึ้นจากปี 2556 ประมาณ 10% หากราคาน้ำมันอยู่ที่ลิตรละ 0.80 ดอลลาร์ (25.76 บาท)...


Pages: 1 2 Next

กิจกรรมสำหรับนักธุรกิจ

Coming soon