เกาะติดข่าว

ต้องการแรงงงานชาวลาวกว่า 7 พันคน ในโครงการก่อสร้างเส้นทางรถไฟ ลาว – จีน
นายมีไซ แสงจันทะวง หัวหน้ากองส่งเสริมการจ้างงาน กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม ระบุว่า บริษัทรับเหมาก่อสร้างจากจีนได้เสนอรายงานความต้องการแรงงานชาวลาวมายังกระทรวงฯ...

แขวงเวียงจันทน์เตรียมสร้างเขื่อนไฟฟ้า 19 แห่ง
นายรุ่งทอง คำลาสี หัวหน้าฝ่ายธุรกิจพลังงาน แผนกพลังงานและบ่อแร่ แขวงเวียงจันทน์ เปิดเผยว่า ปัจจุบันแขวงเวียงจันทน์มีการก่อสร้างเขื่อนผลิตไฟฟ้า ...

รัฐบาลส่งสัญญาณให้รัฐวิสาหกิจเร่งปรับตัวเพื่อความอยู่รอด
ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีประจำเดือนมิถุนายนเห็นชอบให้รัฐวิสาหกิจจำนวน 180 แห่ง ต้องเร่งปรับปรุงการดำเนินงาน โดยการหาผู้ร่วมพัฒนาจากภายในและต่างประเทศเพื่อสร้างความเข้มแข็ง ...

พิธีเปิดงาน Thailand MICE Roadshow Lao PDR 2017
เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2560 นายนภดล เทพพิทักษ์ เอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ เป็นประธานร่วมกับ นายสมพง เดเวียงไซ ประธานสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวลาวในพิธีเปิดงาน Thailand MICE Roadshow Lao PDR 2017 ณ โรงแรม Crowne Plaza นครหลวงเวียงจันทน์...

การออกมาตรการเพื่อคุ้มครองราคาสินค้าใน สปป.ลาว
เมื่อวันที่ 27 เม.ย. 2560 นางเขมมะนี พนเสนา รมต. ก. อุตสาหกรรมและการค้า ชี้แจงต่อที่ประชุมสมัยสามัญครั้งที่ 3 ของสภาแห่งชาติชุดที่ 8 เกี่ยวกับการคุ้มครองราคาสินค้าและค่าบริการในระยะที่ผ่านมา...

Café Amazon รุกตลาดในลาว
เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2560 นายสรัญ รังคสิริ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ประธานในพิธีลงนามสัญญาการมอบสิทธิจำหน่ายมาสเตอร์แฟรนไชส์ร้านคาเฟ่อเมซอน ให้แก่บริษัท พีทีที ลาว จำกัด อย่างเป็นทาง...

ลาว - ไทย เดินหน้าเพิ่มความร่วมมือส่งเสริมการค้า การลงทุน
นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนรม.และคณะผู้แทนภาครัฐและเอกชน ได้เยือน สปป.ลาว อย่างเป็นทางการระหว่างวันที่ 23 – 25 พฤษภาคม 2560 ตามคำเชิญของนายสมดี ดวงดี รองนรม.และรมว.กระทรวงการเงินแห่ง สปป.ลาว ...

ธนาคารโลกจัดอันดับ Doing Business 2016 อันดับประเทศที่ง่ายต่อการเข้าไปทำธุรกิจ
ตามที่ธนาคารโลกได้จัดอันดับประเมินความยากง่ายในการประกอบธุรกิจในประเทศต่างๆ ซึ่งเป็นตัวชี้วัดที่สำคัญ เนื่องจากมีนัยทางการเมืองน้อยที่สุด และผลที่ได้จากการประเมินมีส่วนช่วยต่อการตัดสินใจลงทุนของนักลงทุนต่างชาติ หากผลประเมินออกมาดี การตัดสินใจก็จะง่าย...

ภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละ 10 ลดอัตราเงินออกนอกประเทศ
นับตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 เป็นต้นมา กรมภาษี กระทรวงการเงิน ได้จัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับสินค้าติดตัวผู้โดยสารร้อยละ 10 ของมูลค่าสินค้าที่ติดตัวมีมูลค่าเกิน 50 ดอลลาร์สหรัฐ ที่บริเวณด่านเก็บภาษีสะพานมิตรภาพแห่งที่ 1 นครหลวงเวียงจันทน์ โดยมีก...

การค้าชายแดนมุกดาหารขยายตัว มูลค่าสูงถึง 135 พันล้านบาท
การค้าชายแดนในจังหวัดมุกดาหารขยายตัวขึ้นทุกปีมีมูลค่าถึง 135 พันล้านบาทในปีที่ผ่านมา นับว่าสูงที่สุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ...


Pages: Prev. 1 ... 10 11 12 13 14 Next