เกาะติดข่าว

ปีนี้การก่อสร้างเส้นทางรถไฟลาว – จีน จะเจาะอุโมงค์ ให้ได้อย่างน้อย ร้อยละ 35
ผู้อำนวยการใหญ่บริษัทรถไฟ ลาว – จีน เปิดเผยว่าในปีนี้ การก่อสร้างเส้นทางรถไฟลาว – จีนจะสามารถเจาะอุโมงค์ตามเส้นทางรถไฟ ได้อย่างน้อย ร้อยละ 35 ...

BCEL จับมือธนาคารธนชาติ พัฒนาระบบชำระเงินระหว่างประเทศ
เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2561 ได้มีการแถลงข่าวความร่วมมือการใช้มาตรฐาน QR Code สำหรับชำระเงินระหว่างประเทศ ของธนาคารการค้าต่างประเทศ มหาชนลาว (BCEL) และธนาคารธนชาต จำกัด(มหาชน) ของไทย โดยมีนายสอนไซ ซิดพะไซ รองผู้ว่าธนาคารแห่ง สปป.ลาวและน...

สปป.ลาว ส่งออกผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรกว่าพันล้านดอลลาร์สหรัฐ
จากรายงานของกระทรวงกสิกรรม และป่าไม้แห่ง สปป.ลาวรายงานว่า ปีที่ผ่านมา การส่งออกสินค้าทางการเกษตรของ สปป.ลาว มีมูลค่ากว่าพันล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งสินค้าที่ได้รับความนิยมและส่งออกมากที่สุดได้แก่ กาแฟ มีมูลค่ากว่า 100 ล้านดอลลาร์สหรัฐ...

สหประชาชาติรับรอง สปป.ลาว หลุดพ้นสถานะด้อยพัฒนา
เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2561 เว็บไซต์ทางการขององค์การสหประชาชาติ ประจำ สปป.ลาวได้ออกแถลงการณ์ รับรองสถานะสปป.ลาว เป็นประเทศหลุดพ้นจากประเทศด้อยการพัฒนา โดยคณะกรรมการว่าด้วยนโยบายเพื่อการพัฒนา ซึ่งเป็นหน่วยงานเฉพาะกิจของสภาเศรษฐกิจ – สังคม...

Rubber Cooperation Dialogue between Thailand, Malaysia and Viet Nam
Rubber Cooperation Dialogue between Thailand, Malaysia and Viet Nam...

หาดดอนจัน กำลังจะกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวครบวงจร และโดดเด่นที่สุดในนครหลวงเวียงจันทน์
โครงการป้องกันและพัฒนาชายฝั่งแม่น้ำโขง เป็นโครงการที่นครหลวงเวียงจันทน์ได้ให้ความสำคัญและพัฒนาเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศซึ่งสอดคล้องตามแผนยุทธศาสตร์ของการพัฒนาปี 2563 – 2573 ...

ปัญหาและความท้าทายของการท่องเที่ยว สปป. ลาว
นายบุนมา เพ็ดสาวง หัวหน้ากรมคุ้มครองการท่องเที่ยวแห่ง สปป.ลาว กล่าวว่า ในช่วง 1 ปีที่ผ่านมางานด้านการท่องเที่ยวของ สปป.ลาว ...

เขตเศรษฐกิจพิเศษของ สปป.ลาว สามารถดึงดูดนักลงทุน กว่า 50 บริษัท
ปัจจุบันเขตเศรษฐกิจพิเศษของ สปป.ลาว สามารถดึงดูดนักลงทุนเข้ามาลงทุนได้ 51 บริษัท ประกอบด้วย บริษัทการลงทุนจากภายในประเทศ 5 บริษัท การลงทุนจากต่างประเทศ 45 บริษัท...

ปีนี้หลวงพระบางตั้งเป้าเศรษฐกิจเติบโตระดับร้อยละ 8.4
ในปี 2560 ที่ผ่านมา เศรษฐกิจหลวงพระบางเติบโตในระดับ ร้อยละ 8.2 และคาดว่าในปี 2561เศรษฐกิจจะเติบโตในระดับ ร้อยละ 8.4 และมีผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) ร้อยละ 46 ...

เศรษฐกิจนครหลวงเวียงจันทน์ขยายตัวร้อยละ 9.6
นายแก้วพิลาวัน อาไพลาด ได้รายงานสภาพการพัฒนาเศรษฐกิจ – สังคมของนครหลวงเวียงจันทน์ต่อการประชุมการปฏิบัติการตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจ – สังคม ปี 2560 ...


Pages: Prev. 1 ... 11 12 13 14 15 ... 19 Next