เกาะติดข่าว

สปป.ลาวเร่งสร้างเงื่อนไขเพื่ออำนวยความสะดวกในการลงทุนและการดำเนินธุรกิจ
องค์การตรวจสอบแห่งรัฐและต่อต้านการฉ้อราษฎร์บังหลวงได้จัดพิธีเฉลิมฉลองวันครบรอบการต่อต้านการคอร์รัปชั่นสากล 14 ปี...

สภาแห่งชาติรับรองแผนพัฒนาเศรษฐกิจ - สังคม ประจำปี 2561 ตั้งเป้าเศรษฐกิจขยายตัวร้อยละ 7
สภาแห่งชาติได้รับรองแผนพัฒนาเศรษฐกิจ - สังคม ประจำปี 2561 โดยตั้งเป้าเศรษฐกิจขยายตัวร้อยละ 7 ...

42 ปีแห่งการพัฒนาประเทศ
นายทองลุน สีสุลิด นายกรัฐมนตรี ได้รายงานต่อที่ประชุมสภาแห่งชาติ ในระหว่างวันที่ 17 ตุลาคม – 17 พฤศจิกายน 2560 นี้ว่า อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจอยู่ที่ร้อยละ 6.83 ...

โครงการไฟฟ้าพลังน้ำ น้ำเงี้ยบ1 ได้ติดตั้งเครื่องจักรกังหันน้ำเครื่องแรกแล้ว
เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2560โครงการไฟฟ้าพลังน้ำน้ำเงี้ยบ 1 ได้จัดพิธีติดตั้งเครื่องจักรกังหันน้ำเครื่องแรก ที่เมืองบอลิคัน แขวงบอลิคำไซ โดยมีผู้บริหารและเจ้าหน้าที่โครงการไฟฟ้าพลังน้ำน้ำเงี้ยบ 1 พร้อมด้วยตัวแทนจากสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่น ประจำสปป. ลาว ...

กองประชุมโต๊ะกลมประจำปี 2560 ที่เมืองปากเซ แขวงจำปาสัก
สมาคมนักข่าวแห่ง สปป. ลาว ร่วมกับกระทรวงแผนการและการลงทุน ได้จัดพิธีแถลงข่าวเพื่อเตรียมกองประชุมโต๊ะกลม ประจำปี 2560 ...

ภาครัฐและภาคเอกชนร่วมหารือเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว
เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2560 นายบ่อแสงคำ วงดาลา รัฐมนตรีกระทรวงแถลงข่าว วัฒนธรรม และท่องเที่ยว เป็นประธานในการประชุมปรึกษาหารือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนด้านการท่องเที่ยว ...

โครงการไฟฟ้าพลังน้ำไซยะบุรีคืบหน้ากว่าร้อยละ 83
โครงการไฟฟ้าฯ เป็นการดำเนินการร่วมกันระหว่างไทยกับ สปป. ลาว ในลักษณะ win - win ซึ่งการสร้างเขื่อนไซยะบุรีสอดคล้องกับนโยบาย Battery of Asia และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 ของ สปป. ลาว นอกจากนี้ โครงการฯ มีลักษณะเป็นฝายน้ำล้น หรือ Run-of...

รัฐบาลลาวชนะคดีเพิกถอนสัมปทานแหล่งถ่านหินกับบริษัทไทย – ลาว ลิกไนต์
รัฐบาลลาวชนะคดีการเพิกถอนสัมปทานแหล่งถ่านหินกับบริษัท ไทย – ลาว ลิกไนต์ ...

เปิดตัวเว็ปไซต์ e-commerce อย่างเป็นทางการ
พิธีเปิดตัวเว็ปไซต์ www.plaosme.com  จัดขึ้นเมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2560 ที่โรงแรมดอนจั่น พาเลซ นครหลวงเวียงจันทน์  โดยมีนายบุนมี มะนีวง รองรัฐมนตรีกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้า เป็นประธาน ...

เขื่อนไฟฟ้าเซน้ำน้อย 2 และเซกะตาม 1 พร้อมเดินเครื่องผลิตกระแสไฟฟ้า
เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2560 นายสอนไซ สีพันดอน รองนายกรัฐมนตรี ได้เป็นประธานในพิธีเปิดการผลิตไฟฟ้าเขื่อนไฟฟ้าเซน้ำน้อย 2 และเซกะตาม 1 ที่บ้านน้ำตวด เมืองปากซ่อง แขวงจำปาสัก ...


Pages: Prev. 1 ... 13 14 15 16 17 18 Next