เกาะติดข่าว

รัฐบาลลาว มอบหมายให้ธนาคารเร่งปรับปรุงนโยบายสินเชื่อเพื่อให้ธุรกิจเข้าถึงแหล่งทุนมากขึ้น
ตามดำรัสของนายกรัฐมนตรี เลขที่ 397/นย ลงวันที่ 22 ธันวาคม 2560 ว่าด้วยการดำเนินงานตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจ – สังคม แห่งชาติ และแผนงบประมาณประจำปี 2561 ...

ลาว เร่งออกใบอนุญาตทำงานให้แรงงานลาวที่ทำงานอยู่ในประเทศไทยกว่า 1 แสนคน

เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2560 กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม ร่วมกับองค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) และ องค์การระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐาน (IOM)...

โครงการตรวจสอบตู้คอนเทนเนอร์เพื่อเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบการนำเข้าสินค้า
เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2560 กรมภาษี กระทรวงการเงิน ได้จัดพิธีเปิดโครงการตรวจสอบตู้คอนเทนเนอร์ (Container Control Unit: CCU) ที่ลานพักสินค้าท่านาแล้ง (Container Yard: CY) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบการนำเข้าสินค้...

ADB มีแผนให้การสนับสนุนโครงการตามเส้นทาง R3
Mr. Yasushi Negishi (ADB Country Director for the Lao PDR) ชี้แจงว่า ADB มีแผนสนับสนุนโครงการตามเส้นทางเศรษฐกิจ R3 ...

กลุ่มประเทศ GMS หารือความร่วมมือด้านการซื้อ–ขายไฟฟ้า
เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2560 กระทรวงพลังงานและบ่อแร่ร่วมกับธนาคารพัฒนาเอเชีย (ADB) ได้จัดประชุมคณะกรรมาธิการเพื่อประสานงานด้านการค้าพลังงานในอนุภูมิภาค ครั้งที่ 23 การประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับอุปสรรคและปัญหาที่ส่งผล...

ธนาคารโลกชี้การส่งออกเพิ่มขึ้นจะช่วยสร้างงานมากขึ้น
จากรายงานของธนาคารโลกเกี่ยวกับเศรษฐกิจ สปป. ลาว ฉบับล่าสุด คาดการณ์ว่าการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจปี 2560 จะขยายตัวอยู่ในระดับร้อยละ 6.7ด้านการขจัดความยากจนอยู่ในระดับร้อยละ 13 ...

เตรียมเร่งดำเนินการก่อสร้างสะพานมิตรภาพลาว-ไทย แห่งที่ 5
โครงการก่อสร้างสะพานมิตรภาพแห่งที่5 (เมืองปากซัน – จังหวัดบึงกาฬ)มีที่ตั้งห่างจากเทศบาลแขวงบอลิคำไซ 10 กิโลเมตร ห่างจากถนนหมายเลข 13 ใต้ 2.5 กิโลเมตร รวมความยาวของสะพานทั้งหมด 1.35 กิโลเมตร (1,350 เมตร)...

สปป.ลาวเร่งสร้างเงื่อนไขเพื่ออำนวยความสะดวกในการลงทุนและการดำเนินธุรกิจ
องค์การตรวจสอบแห่งรัฐและต่อต้านการฉ้อราษฎร์บังหลวงได้จัดพิธีเฉลิมฉลองวันครบรอบการต่อต้านการคอร์รัปชั่นสากล 14 ปี...

สภาแห่งชาติรับรองแผนพัฒนาเศรษฐกิจ - สังคม ประจำปี 2561 ตั้งเป้าเศรษฐกิจขยายตัวร้อยละ 7
สภาแห่งชาติได้รับรองแผนพัฒนาเศรษฐกิจ - สังคม ประจำปี 2561 โดยตั้งเป้าเศรษฐกิจขยายตัวร้อยละ 7 ...

42 ปีแห่งการพัฒนาประเทศ
นายทองลุน สีสุลิด นายกรัฐมนตรี ได้รายงานต่อที่ประชุมสภาแห่งชาติ ในระหว่างวันที่ 17 ตุลาคม – 17 พฤศจิกายน 2560 นี้ว่า อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจอยู่ที่ร้อยละ 6.83 ...


Pages: Prev. 1 ... 13 14 15 16 17 ... 19 Next