เกาะติดข่าว

วางแผนสร้างสะพานมิตรภาพไทย – ลาวที่แขวงเวียงจันทน์
เมื่อวันที่ 16 ส.ค. 2562 นายคำพัน สิดทิดำพา เจ้าแขวงแขวงเวียงจันทน์ได้แถลงต่อสื่อมวลชนว่า ปัจจุบันแขวงเวียงจันทน์อยู่ระหว่างการสำรวจพื้นที่ก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทย – ลาว แห่งที่ 7 (เลย - แขวงเวียงจันทน์) ใน 2 เมือง ได้แก่ เมืองชะนะคามและเมืองห...

พิธีเปิดเดินขบวนรถไฟขนส่งสินค้าไทย – ลาว
เมื่อวันที่ 1 ส.ค. 2562 นายเวียงสะหวัด สีพันดอน รองรัฐมนตรีกระทรวงโยธาธิการและขนส่ง สปป. ลาว นายเกียรติคุณ ชาติประเสริฐ เอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ และผู้แทนหน่วยงานต่าง ๆ ได้เข้าร่วมพิธีเปิดเดินขบวนรถไฟขนส่งสินค้าผ่านแดนข้ามสะพานมิตรภาพไทย – ลาว แห่...

เดือน มิ.ย. 2562 สปป. ลาว มีมูลค่าการนำเข้าและส่งออก 814.99 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางด้านการค้าของ สปป. ลาว กรมการนำเข้าและส่งออก กระทรวงอุตสาหกรรมและการค้า สปป. ลาว รายงานว่า เดือน มิ.ย. 2562 สปป. ลาวมีมูลค่าการนำเข้าและส่งออกสินค้า 814.99 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ...

ความคืบหน้าโครงการก่อสร้างทางรถไฟลาว - จีน ร้อยละ 72.8
เมื่อวันที่ 5 ก.ค. 2562 กระทรวงโยธาธิการและขนส่งแห่ง สปป. ลาว จัดการประชุมคณะบริหารโครงการก่อสร้างทางรถไฟลาว – จีน ครั้งที่ 6 โดยมี ดร. บุนจัน สินทะวง รัฐมนตรีกระทรวงโยธาธิการฯ แห่ง สปป. ลาว และหัวหน้าคณะบริหารโครงการก่อสร้างฯ จากศูนย์กลางและท้องถิ่น...

เดือน พ.ค. 2562 สปป. ลาว มีมูลค่าการค้ากว่า 900 ล้านดอลลาร์สหรัฐ แต่ยังขาดดุล
ในเดือน พ.ค. 2562 สปป. ลาว มีมูลค่าการนำเข้าและส่งออก 942.66 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ประกอบด้วยมูลค่าการส่งออกประมาณ 389.78 ล้านดอลลาร์สหรัฐและมูลค่าการนำเข้าประมาณ 553.38 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ทั้งนี้ ยังไม่รวมมูลค่าการนำเข้าและส่งออกไฟฟ้า อย่างไรก็ตาม สปป. ลาว...

การเปิดใช้ระบบแจ้งภาษีประตูเดียวแห่งชาติลาว
สปป. ลาว ได้เปิดใช้ระบบการแจ้งภาษีประตูเดียวแห่งแรกอย่างเป็นทางการที่ท่านาแล้ง เพื่ออำนวยความสะดวกด้านการค้าให้มีความสะดวก รวดเร็ว และแม่นยำ โดยคาดว่าในอนาคตจะสามารถขยายผลการใช้ระบบดังกล่าวตามด่านสากลและสนามบินนานาชาติในทั่วประเทศ...

เดือน เม.ย. 2562 สปป. ลาว มีมูลค่าการค้ากว่า 800 ล้านดอลลาร์สหรัฐ แต่ยังขาดดุล
การนำเข้าและส่งออกของ สปป. ลาว ในเดือน เม.ย. 2562 มีมูลค่า 852 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ประกอบด้วยการนำเข้ามูลค่า 493 ล้านดอลลาร์สหรัฐและการส่งออกมูลค่า 358 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ทั้งนี้          ยังไม่รวมมูลค่ากา...

4 เดือนแรกของปี 2562 การนำเข้าและส่งออกของ สปป. ลาว มีมูลค่ามากกว่า 3 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ
การนำเข้าและส่งออกของ สปป. ลาว ในช่วง 4 เดือนแรกของปี 2562 มีมูลค่า 3,662 ล้านดอลลาร์สหรัฐ คิดเป็นร้อยละ 32.4 ของแผนการประจำปี ซึ่งคาดว่าหลังกลางปีจะมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น...

เดือน มี.ค. 2562 สปป. ลาว มีมูลค่าการค้ากว่า 800 ล้านดอลลาร์สหรัฐ แต่ยังขาดดุล
การนำเข้าและส่งออกของ สปป. ลาว ในเดือน มี.ค. มีมูลค่า 881 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ประกอบด้วยการนำเข้ามูลค่า 485 ล้านดอลลาร์สหรัฐและการส่งออกมูลค่า 395 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ทั้งนี้ ยังไม่รวมมูลค่าการนำเข้าและส่งออกไฟฟ้า อย่างไรก็ตาม สปป. ลาว ยังคงขาดดุลการค้ากับ...

การลงทุนของเวียดนามใน สปป. ลาว
ปัจจุบันมูลค่าการลงทุนของเวียดนามใน สปป. ลาว มีมูลค่ารวมทั้งหมด 4.1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ จัดอยู่ในลำดับการลงทุนที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาของ สปป. ลาว โดยการลงทุนส่วนใหญ่จัดอยู่ในประเภทโยธาธิการและขนส่ง พลังงาน เหมืองแร่ เกษตรกรรม และการศึกษา...


Pages: Prev. 1 2 3 4 5 ... 17 Next