เกาะติดข่าว

Rubber Cooperation Dialogue between Thailand, Malaysia and Viet Nam
Rubber Cooperation Dialogue between Thailand, Malaysia and Viet Nam...

หาดดอนจัน กำลังจะกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวครบวงจร และโดดเด่นที่สุดในนครหลวงเวียงจันทน์
โครงการป้องกันและพัฒนาชายฝั่งแม่น้ำโขง เป็นโครงการที่นครหลวงเวียงจันทน์ได้ให้ความสำคัญและพัฒนาเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศซึ่งสอดคล้องตามแผนยุทธศาสตร์ของการพัฒนาปี 2563 – 2573 ...

ปัญหาและความท้าทายของการท่องเที่ยว สปป. ลาว
นายบุนมา เพ็ดสาวง หัวหน้ากรมคุ้มครองการท่องเที่ยวแห่ง สปป.ลาว กล่าวว่า ในช่วง 1 ปีที่ผ่านมางานด้านการท่องเที่ยวของ สปป.ลาว ...

เขตเศรษฐกิจพิเศษของ สปป.ลาว สามารถดึงดูดนักลงทุน กว่า 50 บริษัท
ปัจจุบันเขตเศรษฐกิจพิเศษของ สปป.ลาว สามารถดึงดูดนักลงทุนเข้ามาลงทุนได้ 51 บริษัท ประกอบด้วย บริษัทการลงทุนจากภายในประเทศ 5 บริษัท การลงทุนจากต่างประเทศ 45 บริษัท...

ปีนี้หลวงพระบางตั้งเป้าเศรษฐกิจเติบโตระดับร้อยละ 8.4
ในปี 2560 ที่ผ่านมา เศรษฐกิจหลวงพระบางเติบโตในระดับ ร้อยละ 8.2 และคาดว่าในปี 2561เศรษฐกิจจะเติบโตในระดับ ร้อยละ 8.4 และมีผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) ร้อยละ 46 ...

เศรษฐกิจนครหลวงเวียงจันทน์ขยายตัวร้อยละ 9.6
นายแก้วพิลาวัน อาไพลาด ได้รายงานสภาพการพัฒนาเศรษฐกิจ – สังคมของนครหลวงเวียงจันทน์ต่อการประชุมการปฏิบัติการตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจ – สังคม ปี 2560 ...

สปป.ลาว จัดประชุมครบรอบ 5 ปี สมาชิกองค์การการค้าโลก
กระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าแห่ง สปป.ลาว จัดการประชุมภายหลังจากการเข้าเป็นสมาชิกองค์การการค้าโลกครบรอบ 5 ปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างภาครัฐและเอกชนในประเด็นต่างๆ อาทิ การสร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อการดำเนินธุรกิจให้สามารถขยายตัวไป...

สปป.ลาว ตั้งเป้าส่งข้าวไปจีนให้ได้ 6 พันตัน
ปัจจุบันจีนมีความต้องการข้าวในปริมาณที่เพิ่มสูงขึ้น กระทรวงกสิกรรมและป่าไม้จึงได้จัดโครงการสนับสนุนและผลักดันให้ประชาชนปลูกข้าวในปริมาณที่เพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะในพื้นที่แขวงคำม่วนและแขวงสะหวันนะเขตเนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวมีระบบชลประทานขนาดใหญ่สามารถหล...

สปป.ลาวได้ดุลการค้าสองปีช้อน
การค้ากับต่างประเทศของ สปป.ลาวมีมูลค่าเกิน 9.345 ล้านดลล่าสหรัฐ โดยที่ สปป.ลาวได้ดุลการค้าคิดเป็น 261 ล้านดลล่าฯ ในปี 2560 และคาดว่ามูลค่าการค้าจะเพิ่มขึ้นเป็น 9.993 ล้านดลล่าสหรัฐ ในปี 2561...

งานแสดงสินค้าโอทอปของไทย ได้รับความสนใจจากชาวลาวเป็นอย่างดี
งานแสดงสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP)ของจังหวัดอุตรดิตถ์ที่จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 14 – 18 กุมภาพันธ์ ณ ศูนย์การค้าลาวไอเต็ก (LAO-ITECC) นครหลวงเวียงจันทน์ สปป.ลาว...


Pages: Prev. 1 ... 7 8 9 10 11 ... 15 Next