เกาะติดข่าว

เขื่อนไฟฟ้าเซน้ำน้อย 2 และเซกะตาม 1 พร้อมเดินเครื่องผลิตกระแสไฟฟ้า

เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2560 นายสอนไซ สีพันดอน รองนายกรัฐมนตรี ได้เป็นประธานในพิธีเปิดการผลิตไฟฟ้าเขื่อนไฟฟ้าเซน้ำน้อย 2 และเซกะตาม 1 ที่บ้านน้ำตวด เมืองปากซ่อง แขวงจำปาสัก หลังจากที่โครงการเขื่อนไฟฟ้าดังกล่าวได้ทำการก่อสร้างเป็นเวลา 4 ปี โดยมีกำลังการผลิต 80 จิกกะวัตต์ต่อชั่วโมง หรือ 80,000 เมกกะวัตต์

นายไซสงคาม วอละจิด ประธานบริษัท เอ็ส.วี.กรุ๊ป ชี้แจงว่า โครงการก่อสร้างเขื่อนไฟฟ้าเซน้ำน้อย 2 และ เซกะตาม 1 ได้รับอนุญาตก่อสร้างเมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2556 และเริ่มก่อสร้างในเดือนพฤศจิกายน 2557 โครงการดังกล่าว เป็นการร่วมทุนระหว่างบริษัท เอส.วี.กรุ๊ป และบริษัท บี.กริม พลังงานลาว จำกัด ลักษณะโครงการได้สร้างเป็น 2 เขื่อน สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้ 40 จิกกะวัตต์ต่อชั่วโมง ต่อมาได้ปรับปรุงโครงสร้างเขื่อนใหม่โดยการติดตั้งเครื่องจักร 2 เครื่องเพื่อเพิ่มกำลังการผลิตเป็น 80 จิกกะวัตต์ต่อชั่วโมง เพื่อผันน้ำไปยังโรงไฟฟ้าที่ตัวเขื่อน อย่างไรก็ดี การก่อสร้างเขื่อนดังกล่าวมีมูลค่าการก่อสร้างทั้งหมด 50 ล้านดอลลาร์สหรัฐ กระแสไฟฟ้าที่ผลิตได้จะส่งขายให้แก่วิสาหกิจไฟฟ้าลาว ซึ่งได้รับสัมปทานรวมระยะเวลา 5 ปี

นายบุนถอง ดีวิไซ เจ้าแขวงจำปาสัก กล่าวว่า เขื่อนแห่งนี้นับเป็น 1 ใน 30 เขื่อน ของแผนการก่อสร้างเขื่อนทั้งหมดที่อยู่ในแขวงจำปาสัก และเป็น 1 ใน 9 เขื่อนที่มีการก่อสร้างแล้วเสร็จในแขวงจำปาสัก แสดงให้เห็นว่าแขวงจำปาสักมีศักยภาพทางด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและพลังงาน อีกทั้งยังสามารถพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติได้ ซึ่งบริเวณเขื่อนล้อมรอบไปด้วยภูเขาและไร่นาของชาวบ้าน หากมีการพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติได้ก็จะสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เข้ามาที่แขวงจำปาสักได้มากขึ้น

นอกจากนี้ นายคำมะนี อินทิลาด รัฐมนตรีกระทรวงพลังงานและบ่อแร่ กล่าวว่า โครงการก่อสร้างเขื่อนไฟฟ้าเซน้ำน้อย 2 และเซกะตาม 1 นับเป็นโครงการที่มีความสำคัญและระบุในแผนแม่บทการพัฒนาระบบไฟฟ้า สปป. ลาว จนถึงปี 2563 ซึ่งโครงการดังกล่าว จะสามารถผลิตไฟฟ้าให้แก่ประชาชนที่อาศัยอยู่ในแขวงจำปาสักและแขวงเซกองได้มีไฟฟ้าใช้ในครัวเรือน รวมทั้งสามารถยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในด้านการสร้างอาชีพและสร้างรายได้

ที่มา: หนังสือพิมพ์เศรษฐกิจการค้า วันที่ 4 กันยายน 2560
เข้าถึงได้จากเว็บไซต์ https://laoedaily.com.la/2017/09/ເປີດເດີນເຄື່ອງຈັກເຂື່ອ/
ที่มารูปภาพ: http://www.moneychannel.co.th/news_detail/16792/เซน้ำน้อย-2---เซกะตำ-1-“เล็กแต่มีนัย”-ต่อ-BGP

09/05/2017กลับหน้าหลัก