เกาะติดข่าว

รัฐบาลลาวชนะคดีเพิกถอนสัมปทานแหล่งถ่านหินกับบริษัทไทย – ลาว ลิกไนต์

ที่มาของคดีดังกล่าวเป็นผลจากการที่รัฐบาลลาวได้ให้สัมปทานโครงการเหมืองถ่านหินและการสร้างโรงไฟฟ้าขนาด 700 เมกกะวัตต์ ที่เมืองหงสา แขวงไซยะบูลี ตั้งแต่ปี 2535 และ 2537 รวมระยะเวลา 13 ปี อย่างไรก็ดี โครงการดังกล่าวไม่สามารถเริ่มดำเนินโครงการได้ รัฐบาลลาวจึงได้ยกเลิกสัมปทานให้แก่บริษัท ไทย – ลาว ลิกไนต์ และได้เชิญชวนนักลงทุนรายใหม่ที่มีศักยภาพให้มายื่นเสนอโครงการ

บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) เป็นหนึ่งในบริษัทที่ยื่นเสนอโครงการและได้รับการคัดเลือก เนื่องจากมีประสบการณ์ด้านการพัฒนาโครงการด้านพลังงาน โดยได้เปิดเหมืองและสร้างโรงไฟฟ้าขนาด 1,878 เมกกะวัตต์ และเดินเครื่องผลิตอย่างเป็นทางการเป็นเวลา 2 ปีแล้ว

บริษัท ไทย-ลาว ลิกไนต์ จำกัด ได้ขอตั้งอนุญาโตตุลาการขึ้นที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย ในข้อหาละเมิดสัญญา ซึ่งรัฐบาลลาวได้ทำการปฏิเสธ บริษัท ไทย - ลาว ลิกไนต์ จึงเรียกร้องค่าเสียหายจากการที่รัฐบาลลาวยกเลิกสัมปทานที่เคยให้ไว้กับบริษัท โดยมีคำชี้ขาดเมื่อเดือนธันวาคม 2552 ให้รัฐบาลลาวชดใช้ค่าเสียหายแก่บริษัทฯ เป็นเงิน 25 ล้านดอลลาร์สหรัฐ รวมกับดอกเบี้ย 9% ต่อปี

รัฐบาลลาวได้ปฏิเสธคำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ และได้นำเรื่องขึ้นร้องต่อศาลมาเลเซีย ซึ่งเป็นสถานที่ตั้งของอนุญาโตตุลาการ ศาลชั้นต้นได้มีการพิพากษาในปี 2556 ให้เพิกถอนคำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการที่ออกมาเมื่อเดือนธันวาคม 2552 ต่อมา บริษัท ไทย - ลาว ลิกไนต์ ได้ยื่นอุทธรณ์ต่อศาลสูงสุดมาเลเซีย เพื่อขอให้ทบทวนคำพิพากษาของศาลชั้นต้นหลังจากใช้เวลาในการพิจารณาเป็นเวลา 3 ปี ศาลสูงสุดมาเลเซียจึงได้ปฏิเสธคำอุทธรณ์ของบริษัทไทย - ลาว ลิกไนต์

ในวันที่ 17 สิงหาคม 2560 คำตัดสินของศาลสูงสุด ประเทศมาเลเซีย ได้ปฏิเสธการยื่นอุทธรณ์ของบริษัทฯ เป็นผลให้คดีความที่ยืดเยื้อเป็นเวลา 8 ปี ระหว่างรัฐบาลลาวและบริษัทฯ สิ้นสุดลง ผลของคดีทำให้รัฐบาลลาวเป็นฝ่ายชนะ

ที่มา: https://www.targetlaos.com/article/21061, และ http://kpl.gov.la/detail.aspx?id=28036
ที่มารูปภาพ: www.laosupdate.com

09/19/2017กลับหน้าหลัก