เกาะติดข่าว

โครงการไฟฟ้าพลังน้ำ น้ำเงี้ยบ1 จะเริ่มทดลองผลิตกระแสไฟฟ้าภายในสิ้นปีนี้

            โครงการไฟฟ้าพลังน้ำ น้ำเงี้ยบ 1ตั้งอยู่ที่เมืองบอลิคัน แขวงบอลิคำไซ คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในปี 2561 โดยจะทำการทดลองผลิตกระแสไฟฟ้าในช่วงสิ้นปี 2561 และจะผลิตกระแสไฟฟ้าเพื่อจำหน่ายอย่างเป็นทางการในช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์ 2562

             โครงการไฟฟ้าพลังน้ำ น้ำเงี้ยบ 1 เริ่มดำเนินการก่อสร้างเมื่อปี 2557 ภายในเขื่อนประกอบด้วยเขื่อนขนาดใหญ่และเขื่อนกักเก็บน้ำ(เขื่อนขนาดเล็ก) ในปี 2560 มีความคืบหน้าร้อยละ 90 โดยได้ติดตั้งเครื่องผลิตกระแสไฟฟ้าสำเร็จ ในด้านการติดตั้งเครื่องผลิตกระแสไฟฟ้า คาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนมิถุนายน 2561 และจะติดตั้งเครื่องผลิตกระแสไฟฟ้าเพิ่มเติม 2 เครื่อง คาดว่าจะติดตั้งแล้วเสร็จในไตรมาสที่ 2 ของปี 2561 รวมทั้งจะทำการติดตั้งเครื่องจักรกลให้แล้วเสร็จในไตรมาสที่ 4 ของปี 2561 อีกด้วย 

             นอกจากนี้ยังมีการติดตั้งสายส่งกระแสไฟฟ้าขนาด230 กิโลโวลต์จากโครงการฯ ไปยังสถานีไฟฟ้าบ้านนาบง เมืองปากงึม นครหลวงเวียงจันทน์ ซึ่งจะเป็นพื้นที่เปลี่ยนกระแสไฟฟ้าจาก 230 กิโลโวลต์เป็น 500กิโลโวลต์ก่อนที่จะส่งกลับไปยังประเทศไทย คาดว่าจะติดตั้งแล้วเสร็จภายในเดือนพฤษภาคม2561 และจะมีการติดตั้งสายส่งกระแสไฟฟ้าขนาด115 กิโลโวลต์จากเครื่องผลิตกระแสไฟฟ้าของโครงการฯเพื่อเชื่อมต่อไปยังเครือข่ายรัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาวโดยผ่านสถานีไฟฟ้าบ้านปากซันคาดว่าจะติดตั้งแล้วเสร็จภายในปี 2561

              สำหรับการอพยพประชาชนที่ได้รับผลกระทบในพื้นที่โครงการฯ จะเริ่มดำเนินการในเดือนพฤษภาคม 2561 คาดว่าจะอพยพแล้วเสร็จในเดือนเมษายน 2562 ทั้งนี้ แขวงบอลิคำไซมีครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบ 520 ครัวเรือน และแขวงไซสมบูรณ์มีครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบ 479 ครัวเรือนซึ่งได้อพยพแล้วเสร็จ 402 ครัวเรือน 


ที่มา: หนังสือพิมพ์เศรษฐกิจการค้า, ฉบับวันที่ 24 มกราคม 2561

01/26/2018กลับหน้าหลัก