เกาะติดข่าว

แผนพัฒนาไฟฟ้าของ สปป. ลาว มีแนวโน้มดีขึ้น

นายคำมะนี อินทิลาด รัฐมนตรีกระทรวงพลังงานและบ่อแร่ ยืนยันว่าการปฏิบัติตามแผนพัฒนาพลังงานไฟฟ้าใน สปป.ลาว สามารถดำเนินการได้อย่างต่อเนื่องซึ่งจะทำให้มีพลังงานไฟฟ้าเพื่อการบริโภคภายในประเทศเพียงพอและสามารถส่งออกไปขายในต่างประเทศได้เพิ่มมากขึ้น  


นายคำมะนี อินทิลาด ได้กล่าวเพิ่มเติมว่า ภายในปี 2564 สปป.ลาว จะมีเขื่อนผลิตไฟฟ้าถึง 100 โครงการ มีกำลังติดตั้งรวมกว่า 13,000 เมกะวัตต์ ซึ่งสามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้ 67,000 ล้านกิโลวัตต์ โดยแบ่งเป็นแหล่งผลิตพลังงานไฟฟ้าที่มีอยู่แล้ว 46 โครงการ มีกำลังติดตั้ง 6,444 เมกะวัตต์ ซึ่งสามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้ 35,000 ล้านกิโลวัตต์ และกำลังอยู่ในช่วงการก่อสร้าง 54 โครงการ มีกำลังติดตั้งรวม 6,618 ล้านกิโลวัตต์ โดยส่วนใหญ่จะกำหนดให้สร้างเสร็จในระหว่างปี 2563 – 2564 ทั้งนี้ สปป. ลาว ได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจ (MOU) ร่วมกับบริษัทเอกชนใน สปป. ลาว และต่างประเทศเกี่ยวกับการพัฒนาพลังงานไฟฟ้าทั้งสิ้น357 โครงการ มีกำลังติดตั้งรวม 26,147 เมกะวัตต์ ซึ่งสามารถผลิตกระแสไฟฟ้ารวมทั้งสิ้น115,118 ล้านกิโลวัตต์เพื่อตอบสนองเป้าหมายที่จะพัฒนา สปป. ลาว ให้เป้นแบตเอตร์รี่ของอาเซียน 


ที่ผ่านมา ได้มีการลงนามในข้อตกลง 3 ฝ่ายว่าด้วยการชื้อ – ขาย และการส่งออกกระแสไฟฟ้าระหว่างไทยและมาเลยเซีย โดยมีรัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาว (EDL) จะส่งกระแสไฟฟ้าในปริมาณ 100 เมกะวัตต์ให้มาเลยเซียโดยผ่านสายนำส่งในประเทศไทย และจะเริ่มในวันที่ 1 สิงหาคม 2561 เป็นต้นไป ส่วนการส่งกระแสไฟฟ้าให้เวียดนาม กัมพูชา และเมียนมายังไม่สามารถดำเนินการได้เพราะยังมีข้อจำกัดด้านโครงข่ายสายนำส่ง ทั้งนี้แผนการเชื่อมต่อระบบสายนำส่งกระแสไฟฟ้าจาก สปป. ลาว ไทย และมาเลยเซียเพื่อให้ไปถึงประเทศสิงคโปร์ก็ยังไม่สามารถลงนามกัน เนื่องจากรัฐบาลมาเลยเซียต้องสำรวจผลกระทบจากการเชื่อมต่อระบบสายนำส่งดังกล่าว 


นายสิริ จิระพงษ์พันธ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานของไทย ได้แถลงยืนยันว่า การที่ประเทศไทยมีปริมาณไฟฟ้าสำรองใช้ในระดับที่เกินกว่าความต้องการภายในถึงร้อยละ 39 ในปัจุบัน และเมื่อสำรวจพบว่าการใช้ไฟฟ้าภายในมีอัตราเฉลี่ยเพิ่มขึ้นร้อยละ 3 ต่อปี ซึ่งคาดการณ์ว่าจากปัจุบันถึงปี 2569 ประเทศไทยไม่มีความจำเป็นที่จะต้องชื้อหรือนำเข้าพลังงานไฟฟ้าจากต่างประเทศเพิ่มขึ้น ทั้งนี้ รัฐบาลไทยได้ตกลงรับชื้อกระแสไฟฟ้าจาก สปป. ลาว จำนวน 9,000 เมกะวัตต์ ระหว่างปี 2562 –2587 แต่อย่างไรก็ตาม ในปี 2564 สปป.ลาว จะมีแหล่งผลิตกระแสไฟฟ้า13,000 เมกะวัตต์ และคาดว่า สปป.ลาว จะมีปริมาณไฟฟ้าสำรองเกินความต้องการถึง 1,138 เมกะวัตต์ที่มา: เว็บไซต์ข่าว voa, วันที่ 2 มิถุนายน 2561 
เข้าถึงได้จาก https://lao.voanews.com/a/lao-minister-insists-that-implementing-of-power-development-is-going-well/4420605.html

06/25/2018กลับหน้าหลัก