เกาะติดข่าว

โครงการฯ น้ำเงี้ยบ 1 จะสร้างรายได้ให้ สปป. ลาว กว่า 575.4 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

โครงการไฟฟ้าพลังน้ำน้ำเงี้ยบ 1 มีกำลังติดตั้งการผลิต 290 เมกะวัตต์ ประกอบด้วย 2 เขื่อน และ 2 เครื่องจักร เขื่อนขนาดใหญ่มีความสูง 168 เมตร ยาว 530 เมตร เป็นเขื่อนรับน้ำหนักแบบคอนกรีตอัดแน่นที่สูงที่สุดใน สปป. ลาว ปัจจุบันโครงการมีความคืบหน้าร้อยละ 95 ซึ่งคาดว่าจะเริ่มผลิตกระแสไฟฟ้าได้ในช่วงสิ้นปีนี้หรือต้นปีหน้า โดยกระแสไฟฟ้าที่ผลิตได้ร้อยละ 95 ของทั้งหมดจะส่งขายให้ประเทศไทยและส่วนที่เหลือจะเก็บไว้ใช้ในแขวงบอลิคำไซและแขวงไซสมบูนทั้งนี้ โครงการดังกล่าวจะสร้างรายได้ให้ สปป. ลาว มูลค่ากว่า 575.4 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (4,800พันพันล้านกีบ) ตลอดระยะสัมปทาน 27 ปี ซึ่งจะเป็นรายได้จากค่าภาคหลวง ภาษีอากร และเงินปันผล 


อย่างไรก็ตาม ผลสำเร็จจากโครงการดังกล่าวจะช่วยให้ สปป. ลาว ได้รับผลประโยชน์ทางอ้อมอื่นๆอันเป็นประโยชน์แก่ประชาชน อาทิ การมีไฟฟ้าเพื่อการบริโภคที่เพียงพอ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของชุมชนบริเวณพื้นที่ใกล้เคียงของโครงการฯ การปรับปรุงถนน สะพาน และการพัฒนาทักษะและความสามารถของวิศวกรคนลาว  

*อัตราแลกเปลี่ยน 1 ดอลลาร์สหรัฐ = 8,342 กีบ 


ที่มา: เว็บไซต์ข่าวสานประเทศลาว, วันที่ 30 พฤษภาคม 2561 
เข้าถึงได้จาก: http://kpl.gov.la/detail.aspx?id=34071

06/25/2018กลับหน้าหลัก