เกาะติดข่าว

นายกรัฐมนตรีแห่ง สปป. ลาว เน้นส่งเสริมการจัดเก็บรายรับและดึงดูดการลงทุน

นายทองลุน สีสุลิด นายกรัฐมนตรีแห่ง สปป. ลาว กล่าวในการประชุมรัฐบาล ประจำเดือนตุลาคมที่ผ่านมา ว่า ภาพรวมเศรษฐกิจมหาภาค
ของ สปป. ลาว ยังคงขยายตัวอย่างต่อเนื่อง แต่อาจจะไม่เป็นไปตามที่สภาแห่งชาติลาวรับรอง ดังนั้น กระทรวงการเงินแห่ง สปป. ลาว 
จะต้องเร่งส่งเสริมการจัดเก็บรายรับให้ได้ตามที่คาดการณ์ไว้ โดยเร่งปรับปรุงรูปแบบการจัดเก็บรายรับให้ทันสมัย การรวบรวมบัญชี
การนำเข้าสินค้าให้เสียภาษีให้ถูกต้อง และการดำเนินการตามดำรัสว่าด้วย การประหยัดและลดการฟุ่มเฟือย นอกจากนี้ นายทองลุนฯ 
ยังได้มอบหมายให้กระทรวงแผนการและการลงทุนแห่ง สปป. ลาว ทบทวนและตรวจสอบโครงการลงทุนของรัฐที่ไม่มีประสิทธิภาพ
ทั้งทางด้านคุณภาพ มาตรฐานทางเทคนิค และการเบิก - จ่ายงบประมาณ โดยเฉพาะโครงการที่ได้ดำเนินการเสร็จแล้ว ทั้งนี้ ได้มอบหมาย
ให้กระทรวงแผนการฯ ประเมินผลการดำเนิน การตาม 8 มาตรการส่งเสริมเศรษฐกิจของรัฐบาล โดยเฉพาะการอำนวยความสะดวกให้ภาคเอกชน
ตามนโยบายของพรรค และรัฐบาล และมอบหมายให้ธนาคารแห่ง สปป. ลาว ควบคุมอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ และการอนุมัติสินเชื่อ 
 เพื่อส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พร้อมทั้งเร่งปรับปรุงและทบทวนโครงสร้างองค์กรและการอบรมแนวคิดทางการเมือง
ให้แก่พนักงานธนาคาร 

นายทองลุนฯ ยังได้กล่าวเพิ่มเติมว่า ให้ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องอำนวยความสะดวกในการดำเนินธุรกิจในเขตเศรษฐกิจพิเศษผ่านกลไกประตูเดียว 
และดำเนินการตามนโยบายภาษี พร้อมทั้งตรวจสอบการฉวยโอกาสเพื่อหลีกเลี่ยงการเสียภาษี 

ที่มา: เว็บไซต์หนังสือพิมพ์ลาวพัฒนา, วันที่ 23 ตุลาคม 2561 
 เข้าถึงได้จาก http://www.laophattananews.com/archives/43262

11/05/2018กลับหน้าหลัก