เกาะติดข่าว

สปป. ลาว จัดงานเลี้ยงต้อนรับนักท่องเที่ยวจากจีน เนื่องในโอกาสปีการท่องเที่ยวลาว - จีน 2019

เมื่อวันที่ 7 เม.ย. 2562 กระทรวงแถลงข่าว วัฒนธรรมและท่องเที่ยวแห่ง สปป. ลาว ได้จัดงานเลี้ยงต้อนรับคณะนักท่องเที่ยวจากประเทศจีน
ที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยว สปป. ลาว กว่า 1,000 คน ระหว่างวันที่ 6 - 9 เม.ย. 2562 เนื่องในโอกาสปีการท่องเที่ยวลาว - จีน 2019 

นายบ่อแสงคำ วงดาลา รัฐมนตรีกระทรวงแถลงข่าวฯ แห่ง สปป. ลาว กล่าวต้อนรับคณะนักท่องเที่ยวจากจีนโดยระบุว่า งานเลี้ยงในค่ำคืนนี้
เป็นส่วนหนึ่งของการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมปีการท่องเที่ยวลาว - จีน 2019 อีกทั้งเพื่อให้ประชาชนจากสปป. ลาว และจีนได้ทำความรู้จักกัน
มากขึ้น ผ่านการแสดงศิลปวัฒนธรรมและประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์อันดีงามของประชาชนลาว 

ในปี 2560 มีนักท่องเที่ยวจีนเข้ามาท่องเที่ยวใน สปป. ลาว จำนวน 639,183 คน ต่อมาในปี 2561 มีจำนวนเพิ่มขึ้น 799,929 คน คิดเป็นร้อยละ 25 
และในปี 2562 เนื่องในโอกาสปีการท่องเที่ยวลาว - จีน ผู้นำของทั้งสองประเทศมีความมุ่งหวังว่าจะมีนักท่องเที่ยวจีนเข้ามาเที่ยวใน สปป. ลาว 
เพิ่มมากขึ้น โดยรัฐบาล สปป. ลาว ได้ประกาศลดค่าธรรมเนียมวีซ่าประเภทท่องเที่ยวให้ชาวจีนจากราคา 20 ดอลลาร์สหรัฐ เหลือเพียง 10 
ดอลลาร์สหรัฐต่อคน ในขณะเดียวกันก็หวังว่านักท่องเที่ยวจาก สปป. ลาว จะมีโอกาสไปท่องเที่ยวประเทศจีนมากขึ้น นายบ่อแสงคำฯ ยังได้กล่าว
เชิญชวนนักท่องเที่ยวจากประเทศจีนให้ไปเยี่ยมชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ใน สปป. ลาว ทั้งทางด้านประวัติศาสตร์ ธรรมชาติและวัฒนธรรม 
ซึ่งมีการจัดกิจกรรมที่หลากหลายและน่าสนใจไว้รองรับ 

ที่มา: เว็บไซต์ Facebook ประเทศลาว (Pathedlao), วันที่ 7 เม.ย. 2562 
เข้าถึงได้จาก https://www.facebook.com/421087478095038/posts/1007278762809237?sfns=mo

04/23/2019กลับหน้าหลัก