เกาะติดข่าว

ไทย – ลาวร่วมมือส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในอุตสาหกรรมและการเกษตร

เมื่อวันที่ 6 ก.ย. 2562 กรมเทคโนโลยีดิจิทัล กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สปป. ลาว ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล
จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในอุตสาหกรรมและการเกษตร ณ โรงแรมลาวพลาซ่า 
นครหลวงเวียงจันทน์ เพื่อสร้างความเชื่อมโยงระบบข้อมูลข่าวสารให้มีความทันสมัยและสร้างโอกาสให้ผู้ประกอบการไทยและ
ลาวร่วมดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ในยุคอุตสาหกรรม 4.0 โดยมีนายบ่อเวียงคำ วงดาลา รัฐมนตรีกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
สปป. ลาว นายแก้วนะคอน ไชสุเลียน หัวหน้ากรมเทคโนโลยีดิจิทัล กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สปป. ลาว และ 
ดร. ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล และนางสาวยานี ศรีมีชัย อัครราชทูตที่ปรึกษา 
(ฝ่ายการพาณิชย์) สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ เวียงจันทน์ และผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม 

นายแก้วนะคอนฯ กล่าวว่า ในช่วงที่ผ่านมา สปป. ลาวประสบความสำเร็จในการปรับใช้วิทยาศาสตร์ โดยเฉพาะเทคโนโลยี
ด้านคอมพิวเตอร์ ข้อมูลข่าวสาร และดิจิทัล ให้ตรงกับความต้องการของสังคม ซึ่งถือว่าเป็นพื้นฐานของการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมให้ก้าวเข้าสู่ยุคดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ นอกจากนี้ ยังมีกฎหมายว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
ระบบโทรคมนาคม การให้บริการอินเทอร์เน็ตทั่วประเทศ และศูนย์ข้อมูลดิจิทัลเพื่อส่งเสริมการใช้เทคโลโลยีให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
ซึ่งเป็นการสนับสนุนการเข้าสู่ยุคดิจิตอล 

ด้าน ดร. ณัฐพลฯ เห็นว่า การลงนาม MOU ครั้งนี้เป็นการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในอุตสาหกรรมและการเกษตรให้มากขึ้น 
ซึ่งจะเป็นผลดีต่อผู้ประกอบการที่ทำธุรกิจด้านนี้ รวมทั้งเป็นการแลกเปลี่ยนการพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารให้มีความทันสมัยยิ่งขึ้น 

ที่มา: เว็บไซต์หนังสือพิมพ์เศรษฐกิจการค้า วันที่ 9 ก.ย. 2562 
https://laoedaily.com.la/59017/

09/17/2019กลับหน้าหลัก