เกาะติดข่าว

ลาว - จีน ส่งเสริมความร่วมมือด้านกสิกรรม

            เพื่อเป็นการส่งเสริมความสัมพันธ์ที่เป็นรากฐานจิตใจ ของคู่ร่วมมือแบบเพื่อนมิตรยุทธศาสตร์ รอบด้านอย่างยาวนาน และ การรับประกัน 4 ดีคือ เพื่อนบ้านที่ดี เพื่อนมิตรที่ดี สหายที่ดี และความร่วมมือยุทธศาสตร์ที่ดี ระหว่างรัฐบาล สปป.ลาว และ รัฐบาลจีน เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2561 ที่โรงแรมแลนมาร์ค นครหลวงเวียงจันทน์ นาย เลียน ทิแก้ว รัฐมนตรีกระทรวงกสิกรรม และ ป่าไม้ ได้ให้การต้อนรับนาย อู๋ ชิงหลง รองรัฐมนตรีกระทรวงกสิกรรมของจีน พร้อมด้วยคณะเนื่องในโอกาสเดินทางเยือน และปฏิบัติภารกิจใน สปป.ลาว  


           ในช่วงที่ผ่านมานาย เลียน ทิแก้ว ได้ให้ความสำคัญต่อความร่วมมือในการปฏิบัติงานของภาคส่วนกสิกรรมและป่าไม้เป็นอย่างมาก ในโอกาสเดียวกันนี้นาย เลียน ทิแก้ว ได้แสดงความยกย่องและชื่นชมในการเข้ามาช่วยเหลือของรัฐบาลจีนในด้านต่างๆ โดยเฉพาะในภาคส่วนกสิกรรมรวมทั้งการเข้ามาลงทุน และดำเนินธุรกิจของนักธุรกิจจากจีน ซึ่งเห็นว่ามีการพัฒนาและขยายตัวไปในทิศทางที่ดีขึ้น พร้อมทั้งยังได้เสนอให้ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องของกระทรวงกสิกรรมของจีน ได้ให้การช่วยเหลือทางด้านเทคนิค วิชาการ และผู้เชี่ยวชาญ ด้านกสิกรรม ทั้งยังเป็นการผลักดันและส่งเสริมให้ประชาชนของทั้งสองชาติได้บริโภคอาหารที่ดีต่อสุขภาพ และมีสุขอนามัยที่ดี
 

           ในการนี้นาย อู๋ ชิงหลง ก็ได้แสดงความยินดีที่รัฐบาล สปป.ลาว ได้อำนวยความสะดวกในการเข้ามาลงทุนของนักธุรกิจจากจีน และยินดีที่จะให้การช่วยเหลือเพื่อขยายความร่วมมือต่อไปอีกในโอกาสข้างหน้า หลังจากนั้นได้มีการลงนามในบันทึกความเข้าใจเพื่อร่วมมือปฏิบัติงานป้องกันพืช โดยดร. พวงปะลิสัก ปะวงเวียงคำ รองรัฐมนตรีกระทรวงกสิกรรม และ ป่าไม้ของ สปป.ลาว และนาย อู๋ ชิงหลง รองรัฐมนตรีกระทรวงกสิกรรมของจีน โดยมีคณะผู้แทนของทั้งสองฝ่ายร่วมกันเป็นสักขีพยาน หลังเสร็จพิธี ทั้งสองฝ่ายยังได้ร่วมกันเปิดป้ายสำนักงานโครงการเพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรม – กสิกรรมทันสมัยอีกด้วย 


ที่มา:เว็ปไซต์หนังสือพิมพ์เศรษฐกิจการค้า, วันที่ 26 มกราคม 2561 
เข้าถึงได้จาก https://laoedaily.com.la/ລາວ-ຈີນເສີມຂະຫຍາຍການຮ່ວມມືດ້ານກະສິກຳ 
ที่มารูปภาพ https://www.voanews.com

01/31/2018กลับหน้าหลัก