เกาะติดข่าว

ลาว – จีน ร่วมมือภายใต้กรอบ “หนึ่งแถบ หนึ่งเส้นทาง”

เพื่อสานต่อยุทธศาสตร์ของ สปป.ลาว จากประเทศที่ไม่มีทางออกสู่ทะเล ให้เป็นประเทศที่สามารถเชื่อมโยงทางบกกับนานาประเทศได้ และข้อริ่เริ่ม “หนึ่งแถบ หนึ่งเส้นทาง” ของ จีน ด้วยการผลักดันนโยบายและขยายความร่วมมือจากผลสำเร็จของการเยือน สปป.ลาว อย่างเป็นทางการของนายสี จิ้นผิง ประธานาธิบดีของจีนในช่วงสิ้นปี 2560 


ในวันที่ 2 – 3 กุมภาพันธ์ 2561 คณะโฆษณาอบรมของศูนย์กลางพรรค ร่วมกับสำนักข่าวซินหัวของจีน ได้ร่วมกันจัดเวทีปรึกษาหารือภายใต้กรอบ “หนึ่งแถบ หนึ่งเส้นทาง” ที่ โรงแรมแลนด์ มาร์ค โดยมี นาย กิแก้ว ไขคำพิทูน หัวหน้าคณะโฆษณาอบรมศูนย์กลางพรรคของ สปป.ลาว นาย ไจ มิงจาว รองหัวหน้าคณะโฆษณาอบรมศูนย์กลางพรรคคอมมิวนิสต์จีน ประธานสำนักข่าวซินหัวของจีน รัฐมนตรี รองรัฐมนตรี ผู้แทนสำนักข่าว นักธุรกิจ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมงานดังกล่าว 


นาย กิแก้ว ไขคำพิทูน ได้กล่าวว่านโยบาย “หนึ่งแถบ หนึ่งเส้นทาง” คือ ยุทธศาสตร์ที่สำคัญ มุ่งขจัดความยุ่งยากในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ วัฒนธรรม และสังคม ของประเทศต่างๆ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อผลักดันปัจจัยด้านเศรษฐกิจให้สามารถเคลื่อนย้ายได้อย่างเสรี และเป็นระเบียบ สามารถจัดสรรทรัพยากรธรรมชาติให้มีประสิทธิผล และมีตลาดรองรับ นอกจากนี้ ยังทำให้ประเทศที่อยู่ตามแนวเส้นทางของโครงการดังกล่าว สามารถใช้ประโยชน์จากเส้นทางดังกล่าวได้ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการผลักดันเศรษฐกิจ สร้างความปรองดอง ความสมดุล และผลประโยชน์ร่วมกัน โครงการ “หนึ่งแถบ หนึ่งเส้นทาง” จึงสอดคล้องกับผลประโยชน์พื้นฐานของประชาคมโลก แสดงให้ห็นถึงการมีอุดมการณ์ร่วมกัน และแสวงหาสิ่งที่ดีของสังคมมนุษย์ การค้นหารูปแบบของความร่วมมือนานาชาติ และเพิ่มการพัฒนาแบบสันติในทั่วโลก ทั้งนี้ ยังได้กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา ความร่วมมือด้านเศรษฐกิจลาว – จีน ได้ขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ทำให้มูลค่าการค้าของทั้งสองประเทศบรรลุ 2.34 พันล้านดอลลาร์ ด้านการท่องเที่ยว ในปี 2560 มีนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น 23.5% โดยเฉลี่ยแล้วมีนักท่องเที่ยวจากจีนเข้ามาท่องเที่ยวประมาณ 500,000 ครั้ง และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกปี ด้านการลงทุน จีนเข้ามาลงทุนสะสมจากอดีตถึงปัจจุบันทั้งหมด 769 โครงการ มีมูลค่ามากกว่า 7 พันล้านดอลลาร์ (ไม่รวมโครงการก่อสร้างทางรถไฟ) จัดอยู่ในอันดับที่หนึ่ง ของการลงทุนของต่างประเทศใน สปป.ลาว และความร่วมมือด้านอื่นๆ นาย ไจ มิงจาว กล่าวว่า สปป.ลาว เป็นประเทศสำคัญที่อยู่ตามแนวเส้นทาง โครงการ “หนึ่งแถบ หนึ่งเส้นทาง” สำหรับเส้นทางรถไฟลาว - จีน จะเป็นส่วนสำคัญของเครือข่ายเส้นทางรถไฟที่ครอบคลุมทั่วเอเชีย เส้นทางดังกล่าวมีความสำคัญเป็นอย่างมากในการการคมนาคม โดยเฉพาะในโครงการเพื่อความร่วมมือของทั้งสองประเทศ สำหรับเวทีสัมมนาความร่วมมือลาว - จีนครั้งนี้ เป็นการหารือของการนำขั้นสูงสุดของทั้งสองประเทศเกี่ยวกับโครงการดังกล่าว ให้ปรากฎผลสำเร็จโดยเร็วเพื่อผลักดันข้อริเริ่ม “หนึ่งแถบ หนึ่งเส้นทาง” ของจีน และยุทธศาสตร์ จากประเทศที่ไม่มีทางออกสู่ทะเล ให้เป็นประเทศที่สามารถเชื่อมโยงทางบกไปยังประเทศต่างๆ ได้นอกจากนั้น เวทีสัมมนาครั้งนี้ยังมีการแสดงความคิดเห็นจากแขกผู้มีเกียรติทั้ง สปป.ลาว และของจีน ที่มีความร่วมมือกันในหลายๆ ด้าน อาทิ ด้านพลังงานงานและบ่อแร่ ด้านโทรคมนาคม ด้านการเชื่อมโยงเส้นทางคมนาคม ด้านการค้าการลงทุน ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้านวัฒนธรรมและสังคม และด้านอื่นๆ 
ที่มา: www. sedthakid.la 
เข้าถึงได้ที่ http://www.sedthakid.la/ລາວ-ຈີນຮ່ວມມືພາຍໃຕ້ຂອບໜຶ່ງແລວທາງໜຶ່ງເສັ້ນທາງ 
ที่มารูปภาพ: http://www.xinhuanet.com/english/2016-11/29/c_135864912.htm

02/06/2018กลับหน้าหลัก