เกาะติดข่าว

รัฐบาลกำหนดให้ลดจำนวนการชำระภาษีของภาคธุรกิจเหลือปีละครั้ง

ที่ผ่านมาหลังจากสรุปบัญชีประจำปีแล้วผู้ประกอบการจะต้องชำระภาษี 4 ครั้งต่อปีหรือชำระราย ไตรมาสตามหนังสือรายงานทางการเงินเพื่อคำนวนหาภาษี หากพบว่าภาษีมีมากกว่าที่เคยชำระไว้ ผู้ประกอบการจะต้องจ่ายเงินค่าภาษีเพิ่ม หรือหากคำนวนภาษีออกมาแล้วพบว่าน้อยกว่าที่เคยชำระไว้จะต้องชำระในงวดถัดไป ซึ่งการเสียภาษีรูปแบบดังกล่าวได้สร้างความยุ่งยากให้กับผู้ประกอบการ 

 
ดังนั้น นายกรัฐมนตรีจึงได้ออกคำสั่งมอบหมายให้กระทรวงการเงินดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าว ซึ่งตรงกับตัวชี้วัดความสะดวกในการดำเนินธุรกิจใน สปป.ลาว คือ ให้ลดจำนวนการเสียภาษีจาก 4 ครั้งต่อปีเหลือ 1 ครั้งต่อปีรวมถึงการชำระเงินค่าประกันสังคมให้มีความสะดวกและรวดเร็วมากขึ้น 


โดยอ้างถึงหนังสือคำสั่งของนายกรัฐมนตรี ที่ 02/นย ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 ว่าด้วยการดำเนินธุรกิจใน สปป.ลาว โดยมอบหมายให้กระทรวงฯ องค์การเทียบเท่ากระทรวงฯ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศที่มีหน้าที่รับผิดชอบด้านภาษี ปฎิบัติให้สอดคล้องกับตัวชี้วัดความสะดวกในการดำเนินธุรกิจใน สปป.ลาว โดยกำหนดให้ลดขั้นตอนและระยะเวลาของการอนุมัติเอกสารต่างๆ ในการดำเนินธุรกิจใน สปป.ลาว ประจำปี 2561 – 2562 


ที่มา: เว็บไซต์หนังสือพิมพ์เศรษฐกิจสังคม, 
เข้าถึงได้จากhttps://laoedaily.com.la/ລັດຖະບານ-ປັບໃຫ້ພາກທຸລະກ/ 
ที่มารูปภาพ: https://www.prachachat.net

02/13/2018กลับหน้าหลัก