เกาะติดข่าว

สปป.ลาว ตั้งเป้าส่งข้าวไปจีนให้ได้ 6 พันตัน

นายบุนขวง คำบุนเฮือง รองรัฐมนตรีกระทรวงกสิกรรมและป่าไม้ กล่าวว่า ปัจจุบันจีนมีความต้องการข้าวในปริมาณที่เพิ่มสูงขึ้น กระทรวงกสิกรรมและป่าไม้จึงได้จัดโครงการสนับสนุนและผลักดันให้ประชาชนปลูกข้าวในปริมาณที่เพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะในพื้นที่แขวงคำม่วนและแขวงสะหวันนะเขตเนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวมีระบบชลประทานขนาดใหญ่สามารถหล่อเลี้ยงและรองรับการปลูกข้าวได้ตลอดทั้งปี สำหรับชนิดของข้าวที่ได้รับความนิยมและส่งออกไปยังจีนมากที่สุด ได้แก่ ข้าวเจ้า ข้าวแดง ข้าวดำ ข้าวห้าสี ข้าวมะเขือ ข้าวไก่น้อย ข้าวหอมมะลิ เป็นต้น โดยในปีที่ผ่านมา สปป.ลาว ได้ส่งออกข้าวไปยังประเทศจีนจำนวน 4 พันตัน และปีนี้ตั้งเป้าการส่งออกข้าวไปยังประเทศจีนให้ได้เป็น 6 พันตัน 

กรมส่งเสริมการค้า กระทรวงอุตสาหกรรมและการค้า เปิดเผยเพิ่มเติมว่า ปีที่ผ่านมา สปป.ลาว มีโควต้าในการส่งข้าวไปยังประเทศจีนจำนวน 2 หมื่นตัน แต่มีบริษัท ซ่วนเย่ (ลาว) โค จำกัด เพียงบริษัทเดียวที่สามารถส่งออกข้าวได้ เนื่องจากบริษัทดังกล่าวได้รับมาตรฐานการผลิตสากล (AQSIQ) ในการตรวจพันธุ์ข้าว การผลิต การสีข้าว การอบข้าว และการบรรจุภัณฑ์  

อย่างไรก็ตาม การส่งออกข้าวยังคงมีปัญหาในหลายด้าน อาทิ บริษัทส่งออกข้าวมีเพียงบริษัทเดียว คุณภาพและมาตรฐานการผลิตข้าวที่ยังไม่ได้มาตรฐาน และราคาค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับประเทศอื่นที่ส่งข้าวไปยังประเทศจีน

ที่มา: เว็บไซต์หนังสือพิมพ์ลาวพัฒนา, วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 
เข้าถึงได้จาก http://www.laophattananews.com/archives/28051

02/27/2018กลับหน้าหลัก