เกาะติดข่าว

เศรษฐกิจนครหลวงเวียงจันทน์ขยายตัวร้อยละ 9.6

นายแก้วพิลาวัน อาไพลาด ได้รายงานสภาพการพัฒนาเศรษฐกิจ – สังคมของนครหลวงเวียงจันทน์ต่อการประชุมการปฏิบัติการตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจ – สังคม ปี 2560 เพื่อสรุปผลการดำเนินงานตามแผน 5 ปีครั้งที่ 8 (ปี 2559 – 2563) และผลักดันการปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจ – สังคม และแผนการลงทุนของรัฐประจำปี 2561 ซึ่งได้จัดขึ้นในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ผ่านมา ณ แผนกแผนการและการลงทุน นครหลวงเวียงจันทน์ 


สำหรับในปีที่ผ่านมา เศรษฐกิจของนครหลวงเวียงจันทน์ยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง มีเสถียรภาพและความมั่นคงเพิ่มขึ้นด้านสภาพสังคมมีความสงบ เรียบร้อย และชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนก็ดีขึ้นตามลำดับ ด้านเศรษฐกิจมีอัตราการขยายตัวในระดับร้อยละ 9.6 ซึ่งสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้จีดีพี(GDP) ได้ในระดับ 41.182 พันล้านกีบ มีมูลค่าโดยเฉลี่ยต่อคนกว่า 41.69 ล้านกีบ ด้านการลงทุนมีมูลค่า 18.682.40 พันล้านกีบและมีโครงการลงทุนของรัฐทั้งหมด 762 โครงการ มีมูลค่ารวม 121.13 พันล้านกีบ ด้านการลงทุนของเอกชนภายในและต่างประเทศ มีมูลค่าการลงทุนทั้งหมด 72.775.97 พันล้านกีบ คาดมีมูลค่าการนำเข้าประมาณ 13.099.68 พันล้านกีบ 


สำหรับการลงทุนและการช่วยเหลือเพื่อการพัฒนา ได้รับการช่วยเหลือแบบให้เปล่าและกู้ยืม มูลค่า 1.038.47 พันล้านกีบ และการลงทุนในรูปแบบสินเชื่อ ธนาคารได้ปล่อยสินเชื่อให้ลูกค้าในขอบเขตทั่วนครหลวงเวียงจันทน์ รวมทั้งหมดจำนวน 4.385.43 พันล้านกีบ 


ที่มา: เว็บไซต์หนังสือพิมพ์เวียงจันทน์ไทม์, วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 
เข้าถึงได้จาก: https://www.vientianemai.net/khao/16964.html

03/09/2018กลับหน้าหลัก