เกาะติดข่าว

สปป.ลาว ส่งออกผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรกว่าพันล้านดอลลาร์สหรัฐ

จากรายงานของกระทรวงกสิกรรม และป่าไม้แห่ง สปป.ลาวรายงานว่า ปีที่ผ่านมา การส่งออกสินค้าทางการเกษตรของ สปป.ลาว มีมูลค่ากว่าพันล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งสินค้าที่ได้รับความนิยมและส่งออกมากที่สุดได้แก่ กาแฟ มีมูลค่ากว่า 100 ล้านดอลลาร์สหรัฐ รองลงมาเป็นผลไม้ มีมูลค่า 146 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ผักมีมูลค่า 30 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ข้าวโพดมีมูลค่า 37 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และข้าวมีมูลค่าประมาณ 10 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยสินค้าส่วนใหญ่ส่งออกไปยังตลาดในประเทศจีน เวียดนาม และไทย 


สำหรับการส่งข้าวไปยังประเทศจีน ตามโควตา 2 หมื่นตันต่อปีนั้น ปัจจุบันส่งออกไปแล้ว จำนวน 10.8 พันตัน และจะส่งออกเพิ่มเติมอีก 9.2พันตันในเดือนมิถุนายนนี้ โดยมีบริษัทไอดีพี (IDP) และบริษัทซวนเย ของจีนเป็นผู้ส่งออก นอกจากนี้ มีการออกหนังสือรับรองเกี่ยวกับพื้นที่ปลูกข้าวให้แก่ บริษัท โรงสีวานิดาการค้า และสหกรณ์พัฒนากสิกรรม แขวงคำม่วน ซึ่งมีเนื้อที่ปลูกข้าว 6หมื่นเอเคอร์ ซึ่งบนเนื้อที่ดังกล่าวจะผลิตข้าวเพื่อการส่งออกได้ประมาณ 3 – 4 แสนตันต่อปี 


ปัญหาในการทำการเกษตรโดยเฉพาะการปลูกข้าวใน สปป.ลาว พบว่า ปัจจุบันระบบชลประทาน ซึ่งถือเป็นหัวใจหลักในการหล่อเลี้ยงพื้นที่ปลูกข้าวได้รับความเสียหายและชำรุดประมาณร้อยละ 40 ของพื้นที่การผลิตในขณะเดียวกันต้นทุนในการผลิตยังคงมีราคาสูงและเป็นปัจจัยเสี่ยงที่ส่งผลให้การปลูกข้าวมีจำนวนน้อยลง 


ที่มา: เว็บไซต์หนังสือพิมพ์ลาวพัฒนา, วันที่ 15 มีนาคม 2561 
เข้าถึงได้จาก http://www.laophattananews.com/archives/29463

03/26/2018กลับหน้าหลัก