เกาะติดข่าว

BCEL จับมือธนาคารธนชาติ พัฒนาระบบชำระเงินระหว่างประเทศ

เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2561 ได้มีการแถลงข่าวความร่วมมือการใช้มาตรฐาน QR Code สำหรับชำระเงินระหว่างประเทศ ของธนาคารการค้าต่างประเทศ มหาชนลาว (BCEL) และธนาคารธนชาต จำกัด(มหาชน) ของไทย โดยมีนายสอนไซ ซิดพะไซ รองผู้ว่าธนาคารแห่ง สปป.ลาวและนางฤชุกร สิริโยธิน รองผู้ว่าการด้านเสถียรภาพสถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ร่วมเป็นประธานในงานแถลงข่าวดังกล่าว


การพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางด้านการบริการดิจิตอลร่วมกันระหว่างธนาคารการค้าต่างประเทศ มหาชนลาว และธนาคารธนชาต เป็นการสร้างนวัตกรรมใหม่ด้านบริการของธนาคารในสังคมดิจิตอล อันเป็นผลจากความร่วมมือระหว่าง 2 ธนาคาร ตั้งแต่ปี 2552 เป็นต้นมา สำหรับระบบชำระเงินระหว่างประเทศของ สปป.ลาว ผ่านระบบ QR Codeนั้น ในระยะแรกลูกค้าของ BCEL จะสามารถชำระค่าสินค้าและบริการผ่านระบบ QR Codeได้ทุกร้านค้าในประเทศไทยที่ใช้ระบบพร้อมเพย์ในระยะที่สอง จะพัฒนาให้ลูกค้าที่ใช้พร้อมเพย์ของไทย สามารถชำระสินค้าและบริการใน สปป.ลาว ผ่านร้านค้าที่ใช้ระบบBCEL Onepay 


อย่างไรก็ตาม ระบบชำระเงินดังกล่าว จะเปิดให้บริการในไตรมาสที่ 2 ของปีนี้ และจะช่วยผลักดันให้ทั้งสองประเทศก้าวไปสู่สังคมไร้เงินสดร่วมกัน รวมถึงจะช่วยยกระดับการค้าระหว่างสองประเทศให้เกิดความคล่องตัว ปลอดภัย และมีมาตรฐานเดียวกัน 


ที่มา: เว็บไซต์หนังสือพิมพ์ลาวพัฒนา,วันที่ 27 มีนาคม 2561 
เข้าถึงได้จาก http://www.laophattananews.com/archives/29970

03/30/2018กลับหน้าหลัก