เกาะติดข่าว

ปีนี้การก่อสร้างเส้นทางรถไฟลาว – จีน จะเจาะอุโมงค์ ให้ได้อย่างน้อย ร้อยละ 35

ผู้อำนวยการใหญ่บริษัทรถไฟ ลาว – จีน เปิดเผยว่าในปีนี้ การก่อสร้างเส้นทางรถไฟลาว – จีนจะสามารถเจาะอุโมงค์ตามเส้นทางรถไฟ ได้อย่างน้อย ร้อยละ 35 จากจำนวนอุโมงค์ทั้งหมด 53อุโมงค์ สร้างสะพานได้ร้อยละ 40 จากทั้งหมด 36 แห่ง ขณะเดียวกันจะปรับปรุงพื้นผิวถนนเพิ่มเติมร้อยละ 80 ตามแผนงานที่วางไว้


การก่อสร้างเส้นทางรถไฟลาว – จีน ในช่วง 2 ปี ที่ผ่านมา ได้ดำเนินการก่อสร้างไปแล้ว ประมาณร้อยละ 16 จากระยะเส้นทาง ทั้งหมด 417 กิโลเมตรเป็นเส้นทางรถไฟมาตรฐานชั้นหนึ่งประเภทรางเดี่ยว รองรับรถไฟความเร็วสูงสุด 160กิโลเมตรต่อชั่วโมง การก่อสร้างดังกล่าว ใช้เม็ดเงินลงทุนกว่า6 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ และคาดว่าจะสร้างเสร็จภายในปี 2563 


สำหรับการก่อสร้างช่วงแขวงเวียงจันทน์ ถึงนครหลวงเวียงจันทน์ มีความยาวทั้งสิ้น 65กิโลเมตร มีการก่อสร้างสะพานทั้งหมด 17แห่ง ความยาวประมาณ 14กิโลเมตร และมีสถานีรถไฟ 4 สถานีแบ่งเป็นสถานีขนส่งผู้โดยสาร2 สถานีตั้งอยู่ที่นครหลวงเวียงจันทน์ 1 สถานีและเมืองโพนโฮง แขวงเวียงจันทน์อีก 1 สถานีนอกจากนี้ มีสถานีสำหรับเปลี่ยนเส้นทางอีก 2สถานีทั้งนี้ การก่อสร้างโครงการดังกล่าว จะช่วยเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาเศรษฐกิจ – สังคมของ สปป.ลาว ให้ขยายตัวเพิ่มมากขึ้น ที่มา: เว็บไซต์หนังสือพิมพ์ลาวพัฒนา, วันที่22 มีนาคม 2561 
เข้าถึงได้จาก: http://www.laophattananews.com/archives/29980

03/30/2018กลับหน้าหลัก