เกาะติดข่าว

สปป. ลาวเร่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการคมนาคมในยุคเชื่อมโยง

สปป.ลาว เร่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเปลี่ยนจากประเทศที่ไม่มีชายแดนติดกับทะเลให้เป็นประเทศที่สามารถเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้านและนานาชาติได้โดยรัฐบาลแห่ง สปป. ลาว ได้ร่วมมือกับประเทศคู่ร่วมเจรจาเพื่อดึงดูดนักลงทุนจากต่างประเทศให้เข้ามาลงทุนในด้านโครงสร้างพื้นฐานโดยเฉพาะในโครงการก่อสร้างทางรถไฟและทางด่วนเวียงจันทน์ – ฮานอย เวียงจันทน์ – บ่อเต็น และเวียงจันทน์ – ปากเซเพื่ออำนวยความสะดวกด้านการคมนาคมขนส่งภายในและระหว่างประเทศของ สปป. ลาว ซึ่งมีรายละเอียดแต่ละโครงการ ดังนี้ 1)โครงการรถไฟ ลาว – จีนมีระยะทางทั้งสิ้น 409 กิโลเมตรสามารถดำเนินการก่อสร้างไปแล้วร้อยละ 26.5 ของงานโครงสร้างพื้นฐานทางรถไฟ และสามารถเจาะอุโมงทั้งหมด 55 อุโมงค์สร้างสะพานได้ 66 แห่ง และสร้างเสาสะพานได้ 284 ต้น 2)โครงการทางด่วนนครหลวงเวียงจันทน์ – วังเวียง เป็นโคงการเดียวกันกับโครงการทางด่วน ลาว – จีน ที่มีจุดเริ่มต้นจากนครหลวงเวียงจันทน์ถึงเมืองบ่อเต็น แขวงหลวงน้ำทา ซึ่งมีพื้นที่ติดกับชายแดนประเทศจีน โดยใช้เส้นทางผ่าน 4 แขวงของ สปป. ลาวคือ นครหลวงเวียงจันทน์ นครหลวงหลวงพระบาง แขวงอุดมไซ และแขวงหลวงน้ำทา รวมระยะทางทั้งสิ้น 460 กิโลเมตร รวมมูลค่าการก่อสร้างทั้งหมด 1.3 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ 3)โครงการทางด่วนเวียงจันทน์– ปากเซ เป็นโครงการที่เชื่อมโยงกับโครงการทางด่วนเวียงจันทน์ – ฮานอยซึ่งกำลังอยู่ในขั้นตอนการศึกษาความเป็นไปได้ในการสร้างและจัดหาบริษัทที่จะดำเนินการก่อสร้าง อย่างไรก็ตามทางด่วนเส้นนี้มีเป้าหมายในการลงทุนในรูปแบบ BOT และคาดว่าจะสามารถจัดหาบริษัทเพื่อดำเนินการก่อสร้างได้ภายในปี 2561 


เส้นทางคมนาคมและขนส่งระหว่าง สปป. ลาวและประเทศเพื่อนบ้าน อาทิ ประเทศไทยโดยสัญจรผ่านสะพานมิตรภาพทั้งหมด 4 แห่งได้แก่ นครหลวงเวียงจันทน์ –จังหวัดหนองคาย แขวงสะหวันนะเขต–จังหวัดมุกดาหาร แขวงคำม่วน –จังหวัดนครพนม และแขวงบ่อแก้ว –จังหวัดเชียงรายและโครงการก่อสร้างสะพานมิตรภาพลาว – ไทยแห่งที่ 5 แขวงบอลิคำไซ–จังหวัดบึงกาฬ ซึ่งมีการสำรวจและออกแบบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และยังอยู่ในขั้นตอนการจัดหาแหล่งทุนในการก่อสร้าง และมีโครงการก่อสร้างสะพานมิตรภาพลาว – ไทยแห่งที่ 6 แขวงสาละวัน –จังหวัดอุบลราชธานีอีกด้วย ทั้งนี้ยังมีการคมนาคมระหว่าง สปป. ลาวกับประเทศเมียนมาร์ผ่านสะพานมิตรภาพจากแขวงหลวงน้ำทาถึงรัฐฉานประเทศเมียนมาร์อีกด้วย สำหรับการคมนาคมผ่านทางอากาศ สปป. ลาว มีสนามบินทั้งหมด 13แห่ง แบ่งเป็นสนามบินนานาชาติ 4 แห่ง และสนามบินภายใน 9 แห่ง ในปี 2560 สปป. ลาว มีเส้นทางทั่วประเทศทั้งหมด 58,000 กิโลเมตรมีสะพานทั้งหมด 3,000 แห่ง และตั้งเป้าในการพัฒนาเส้นทางอาเซียนอีก 8 เส้นทางรวมระยะทางทั้งหมด 2,860 กิโลเมตร 


 ที่มา: เว็บไซต์หนังสือพิมพ์เศรษฐกิจการค้า, วันที่ 12 เมษายน 2561 
 เข้าถึงได้จาก https://laoedaily.com.la/ລາວເລັ່ງພິດທະນາພື້ນຖານໂຕງລ່າງ...

04/25/2018กลับหน้าหลัก