เกาะติดข่าว

รัฐบาลแห่ง สปป. ลาว คาดจะเก็บรายได้เพิ่มขึ้นกว่าร้อยละ 50 พร้อมผลักดันสู่ระบบทันสมัย

กระทรวงการเงินแห่ง สปป. ลาว ยืนยันจะแก้ไขปัญหาที่ยังเป็นอุปสรรคเพื่อสร้างสภาพคล่องทางการเงิน และรับประกันให้แขนงการเงินของประเทศมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรอบด้าน โดยเน้นการดำเนินงานที่โปร่งใส และระบบที่ทันสมัย ในขณะเดียวกันจะขยายฐานรายรับใหม่ควบคู่กับการหาแหล่งรายได้เพิ่มเติม ทั้งยังเป็นการผลักดันให้ประเทศหลุดพ้นจากสถานะด้อยการพัฒนาในปี 2563 และตั้งเป้าจะเก็บรายรับให้ได้เพิ่มขึ้นจาก 5 ปีที่ผ่านมาถึงร้อยละ 50 


ตามรายงานของนายสมดี ดวงดี รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกระทรวงการเงินแห่ง สปป. ลาว เกี่ยวกับทิศทางของแผนงบประมาณแห่งรัฐ 5 ปี ครั้งที่ 8 (2559 – 2563) ในการประชุมของสภาแห่งชาติแห่ง สปป. ลาว ชุดที่ 8 ถึงการดำเนินงานตามแผนงบประมาณแห่งรัฐในระยะ 5 ปีที่ผ่านมาภายใต้สภาวะเศรษฐกิจของโลก และเศรษฐกิจของภูมิภาคที่ยังไม่ฟื้นตัว สำหรับทิศทางของแผนงบประมาณแห่งรัฐ 5 ปีนั้นรายรับโดยรวมจะให้บรรลุ 149.6 พันพันล้านกีบ (18.02 ten billion USD) ประมาณร้อยละ 19 – 20 ของ GDP เมื่อเทียบกับ 5 ปีที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นร้อยละ 50 นอกจากนี้รายงานจากกระทรวงการเงินแห่ง สปป. ลาว เมื่อวันที่ 26 เมายน 2561 ได้เปิดเผยเกี่ยวกับรายรับ – รายจ่าย งบประมาณแห่งรัฐตั้งแต่วันที่ 1 เดือนมกราคม 2561 ถึงวันที่ 4 เมษายน 2561 มีรายรับรวม 5,298 พันล้านกีบ (638,160 USD) คิดเป็นร้อยละ 20.81 ในเวลาเดียวกันรัฐบาลมีรายจ่าย 4,618 พันล้านกีบ (556,251 USD) คิดเป็นร้อยละ 14.07 ของแผนการในปีนี้


นายสมดี ดวงดี ยังได้เน้นย้ำว่าจะต้องปฎิบัติตามมาตรการด้านการเงินเป็นสำคัญ อาทิ การศึกษา และวิจัยข้อมูลเพื่อหาแหล่งรายรับงบประมาณ การดำเนินตามนโยบายของภาครัฐและสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ – สังคมแห่งชาติ และต้องคำนึงถึงความเสี่ยงและการเปลี่ยนแปลงที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต นอกจากนี้รับได้ปรับปรุงระบบการเงินให้ทันสมัยเพื่อทำให้มีความโปร่งใส สะดวก สามารถตรวจสอบได้ และต่อต้านการฉ้อราษฎร์บังหลวง 

*อัตราแลกเปลี่ยน 1 ดอลลาร์สหรัฐ= 8,302 กีบ 

ที่มา: เว็บไซต์หนังสือพิมพ์เศรษฐกิจการค้า, วันที่ 8 พฤษภาคม 2561 
เข้าถึงได้จาก https://laoedaily.com.la/ແຕ່ນີ້ຮອດ-2020-ລັດຖະບານສູ້ຊ

06/25/2018กลับหน้าหลัก