เกาะติดข่าว

สปป. ลาว ทางผ่านสู่ประเทศที่สาม

นายสมหวัง สมจินดา หัวหน้าด่านภาษีสากลสะพานมิตรภาพลาว – ไทย แห่งที่ 3 (คำม่วน – นครพนม) ระบุว่า ในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา 
สามารถจัดเก็บรายรับได้ 127 พันล้านกีบ (15 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) คิดเป็นร้อยละ 46.84 ของแผนการ โดยมีรายรับเพิ่มขึ้นร้อยละ 8.74 
เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ซึ่งรายรับส่วนใหญ่ ได้มาจากการนำเข้าสินค้าแล้วส่งออกต่อไปยังประเทศที่สาม อาทิ 
น้ำมันเชื้อเพลิง ร้อยละ 20 ค่าธรรมเนียมรถเข้า – ออกด่าน ร้อยละ 17 เครื่องวัสดุก่อสร้าง เครื่องใช้ไฟฟ้า และอื่นๆ รวมร้อยละ 5.4 
อย่างไรก็ตาม มีบางกลุ่มสินค้าที่ได้ยุติการนำเข้า อาทิ น้ำมันเชื้อเพลิง เนื่องจากไม่มีคลังน้ำมันเป็นของตนเอง และมีบางบริษัท
ที่หันไปนำเข้าผ่านช่องทางอื่น และสินค้าบางประเภทปรับลดอัตราภาษีเหลือร้อยละ 0 ตามอัตราภาษีอาเซียน 

นายสมหวัง สมจินดา กล่าวเพิ่มเติมว่า แผนจัดเก็บรายรับครึ่งปีหลังของด่านสากลสะพานมิตรภาพลาว – ไทย แห่งที่ 3 (คำม่วน – นครพนม) 
ตั้งเป้าจะจัดเก็บรายรับให้ได้ 145 พันล้านกีบ (17.2 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) และคาดว่าทั้งปีจะสามารถจัดเก็บรายรับได้ 272 พันล้านกีบ 
(32.2 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) หรือร้อยละ 100.3 ของแผน และจะผลักดันและติดตามการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ภาษีประจำแต่ละหน่วยงาน
และจะคุ้มครองการจัดเก็บภาษีสินค้าประเภทยุทธศาสตร์ อาทิ น้ำมันเชื้อเพลิง พาหนะ การคุ้มครองการส่งออกทรัพยากรธรรมชาติ 
โดยเฉพาะการปฏิบัติตามคำสั่งของนายกรัฐมนตรีแห่ง สปป. ลาว ฉบับเลขที่ 15/นย. ให้มีความรัดกุม และป้องกันการรั่วไหล
หรือการปฎิบัติที่ขัดกับข้อกฎหมาย และอำนวยความสะดวกในการตรวจตราสินค้าทุกประเภทให้มีความสะดวก 


 ที่มา : เว็บไซต์หนังสือพิมพ์เศรษฐกิจการค้า, วันที่ 9 กรกฎาคม 2561

08/01/2018กลับหน้าหลัก