เกาะติดข่าว

กรมการค้าลาวคุมเข้ม สินค้านำเข้าต้องติดฉลากภาษาลาว

เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2561 นายบุนเทียน แก้วสีพา หัวหน้ากรมการค้าภายใน กระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าแห่ง สปป. ลาว พร้อมด้วย
เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้ลงสำรวจและติดตามผลการดำเนินการติดฉลากภาษาลาวบนสินค้านำเข้า ซึ่งเป็นไปตามคำสั่งเลขที่ 2501/อค.คพน 
ลงวันที่ 16 ธันวาคม 2558 และจะนำผลการดำเนินการดังกล่าวไปปรับปรุงเนื้อหาของกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองผู้บริโภค สปป. ลาว 
การสำรวจครั้งนี้มี 3 บริษัทที่ได้รับการตรวจสอบ ได้แก่ บริษัท สีเพ็ดดา การค้าขาเข้า – ขาออก จำกัด บริษัท อาพีแอล จำกัด 
(เดิมชื่อ บริษัทริมปิง ลาว จำกัด) และบริษัท ขวัญใจ การค้าขาเข้า – ขาออก จำกัด 

นายบุนเทียน แก้วสีพา กล่าวว่า การดำเนินการติดฉลากภาษาลาวบนสินค้านำเข้าดำเนินการไปได้ด้วยดี แต่ยังพบปัญหาหลายอย่าง 
อาทิ ตัวอักษรภาษาลาวบนฉลากสินค้ามีขนาดเล็กเกินไป ไม่ระบุสรรพคุณ ส่วนประกอบและวันเดือนปีที่ผลิตสินค้า สินค้ามีขนาดเล็ก
และไม่สามารถติดฉลากภาษาลาวบนสินค้าได้ ทั้งนี้ กรมการค้าภายใน สปป. ลาว จะผลักดันให้บริษัทนำเข้าสินค้าในต่างแขวงเร่งดำเนินการ
ตามคำสั่งดังกล่าวเพื่อผลประโยชน์ทางธุรกิจและผลประโยชน์สูงสุดของผู้บริโภค อย่างไรก็ตาม หากมีผู้ใดละเมิดคำสั่งดังกล่าวจะถูกตักเตือน
และปรับเป็นเงินสูงสุดตั้งแต่ 1 - 2 ล้านกีบ (119 - 237 ดอลลาร์สหรัฐ) สำหรับร้านค้าทั่วไป และปรับเป็นเงินตั้งแต่ 7 - 9 ล้านกีบ (892 - 1,066 
ดอลลาร์สหรัฐ) สำหรับบริษัทนำเข้าและตัวแทนจำหน่าย พร้อมทั้งอายัดสินค้าและเพิกถอนใบทะเบียนวิสาหกิจสำหรับผู้ผลิต ผู้นำเข้า 
ผู้ค้ารายย่อย และตัวแทนจำหน่าย 

นายอินทะสอน น้อยวง ผู้จัดการวิวมอลล์ กล่าวว่า สินค้าภายในร้านมีการติดฉลากสินค้าภาษาลาวจำนวนหลายร้อยรายการตามการประกาศ
ของรัฐบาล แต่ก็ยังมีสินค้าบางชนิดที่ยังไม่ได้ติดฉลากสินค้าภาษาลาวเนื่องจากเป็นสินค้ามาใหม่และมีจำนวนมากจึงไม่สามารถติดได้ทัน 
ตนคิดว่า การติดฉลากสินค้าภาษาลาวมีความสำคัญเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะสินค้าที่นำเข้าจากจีนและเกาหลี เนื่องจากผู้บริโภคส่วนใหญ่
ไม่สามารถอ่านฉลากสินค้าเหล่านั้นได้ อย่างไรก็ตาม ทางบริษัทจะพยายามติดฉลากสินค้าภาษาลาวทั้งหมดให้ได้โดยเร็วที่สุด 
สำหรับนางสีเพ็ดดา พุดทะวง ผู้อำนวยการ บริษัทสีเพ็ดดา การค้าขาเข้า – ขาออก จำกัด ได้กล่าวว่า ทางบริษัทได้ดำเนินการติดฉลาก
ภาษาลาวบนสินค้านำเข้าทุกชนิด ซึ่งมีการดำเนินการมาแล้วกว่า 1 ปี แต่ทางบริษัทยังพบว่า รัฐไม่เด็ดขาดในการแก้ไขปัญหาการนำเข้าสินค้า
ผิดกฎหมาย
 
* อัตราแลกเปลี่ยน 1 ดอลลาร์สหรัฐ = 8,445 กีบ 


ที่มา: เว็บไซต์หนังสือพิมพ์เศรษฐกิจการค้า, ฉบับวันที่ 6 กรกฎาคม 2561

08/10/2018กลับหน้าหลัก