เกาะติดข่าว

ต้นทุนการผลิตภาคการเกษตรของ สปป. ลาวยังสูง

เมื่อวันที่ 20 ก.ย. 2562 นายเวียงสะหว่าง ทิบพะวง รองหัวหน้าสถาบันค้นคว้าเศรษฐกิจอุตสาหกรรมและการค้า 
กระทรวงอุตสาหกรรมและการค้า สปป. ลาว เป็นประธานการประชุมวิพากษ์รายงานการศึกษาห่วงโซ่คุณค่า (value chain) 
การค้าขายสินค้าเกษตรระหว่าง สปป. ลาว กับจีน กรณีศึกษาข้าวและกล้วย ณ โรงแรม That Luang D’oR นครหลวงเวียงจันทน์ 
เพื่อศึกษาการผลิต การดำเนินธุรกิจ และการส่งออกสินค้าเกษตร และเพื่อเสนอนโยบายเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและ
รับประกันรายได้ที่เหมาะสม โดยมีผู้แทนกระทรวงอุตสาหกรรมฯ สปป. ลาว กระทรวงกสิกรรมและป่าไม้ สปป. ลาว และ
ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม 

นายสมเดด โพธิสาน เจ้าของรายงานการศึกษาดังกล่าว คาดว่าในปี 2568 การผลิตของภาคการเกษตรและป่าไม้ของ สปป. ลาว 
จะมีสัดส่วนกว่าร้อยละ 19 ของเศรษฐกิจลาว สินค้าการเกษตรส่งออกสำคัญของ สปป. ลาว ได้แก่ ข้าว กล้วย ข้าวโพด กาแฟ 
มันสำปะหลัง อ้อย โดยกระทรวงกสิกรรมฯ สปป. ลาว เห็นว่ากล้วยและข้าวเป็นสินค้าที่มีศักยภาพในการส่งออกมาก และ
ในปีที่ผ่านมาการส่งออกข้าวและกล้วยหอมจาก สปป. ลาวไปจีนได้รับการอำนวยความสะดวกจากความตกลงทางการค้า 
สปป. ลาว – จีน การลงทุนในธุรกิจการเกษตรเพื่อการส่งออกไม่เพียงแต่จะมีผลดีต่อดุลการค้าของสปป. ลาวเท่านั้น 
แต่ยังเป็นแหล่งรายได้สำคัญของประชาชน 

ที่มา: เว็บไซต์หนังสือพิมพ์เศรษฐกิจการค้า วันที่ 23 ก.ย. 2562 https://laoedaily.com.la/60204/

10/01/2019กลับหน้าหลัก