หน่วยงานสำคัญในการติดต่อธุรกิจ

ปัจจัยที่อาจทำให้จำนวนนักท่องเที่ยวไม่บรรลุตามเป้าหมาย

สปป. ลาวยังเผชิญกับหลายปัจจัยที่มีความท้าทายในการดึงดูดนักท่องเที่ยวในปี 2562 ให้ได้ตามเป้าหมาย 4.5 ล้านคน และในช่วง 9 เดือนแรกของปีมีจำนวนนักท่องเที่ยว 3.4 ล้านคนเพิ่มขึ้นร้อยละ 11 โดยมีนักท่องเที่ยวจากจีนเพิ่มขึ้นร้อยละ 26 ขณะที่นักท่องเที่ยวจากประเทศอื่น ๆ มีจำนวนลดลง

ความคืบหน้าการลงทุนในเขตเศรษฐกิจเฉพาะบึงธาตุหลวง นครหลวงเวียงจันทน์

เมื่อวันที่ 5 พ.ย. 2562 นายสินละวง คุดไพทูน เจ้าครองนครหลวงเวียงจันทน์ นายสะหวันคอน ราชมุนตรี    รองรัฐมนตรีกระทรวงแถลงข่าว วัฒนธรรม และท่องเที่ยว สปป. ลาว นางคำจัน วงแสนบุน รองรัฐมนตรีกระทรวงแผนการและการลงทุน สปป. ลาว นายจำปา คำสุกใส หัวหน้าห้องการส่งเสริมและคุ้มครองเขตเศรษฐกิจพิเศษ       พร้อมด้วยภาคส่วนที่เกี่ยวข้องได้เข้าร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์โครงการก่อสร้างศูนย์คุ้มครองและบริหารเขตเศรษฐกิจเฉพาะ  บึงธาตุหลวง โครงการเวียงจันทน์นครสีเขียว และพิธีเปิดโรงแรมโปลีเวียงจันทน์ ณ เขตเศรษฐกิจเฉพาะบึงธาตุหลวง   นครหลวงเวียงจันทน์

ภาพรวมการลงทุนใน สปป. ลาว ปี 2562

เมื่อวันที่ 7 พ.ย. 2562 นายสอนไซ สีพันดอน รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกระทรวงแผนการและการลงทุน สปป. ลาว รายงานต่อที่ประชุมสภาแห่งชาติ ชุดที่ 8 สมัยสามัญ ครั้งที่ 8 ว่า ในปี 2562 คาดการณ์ว่าเศรษฐกิจ สปป. ลาวจะขยายตัวช้าลงเล็กน้อยประมาณร้อยละ 6.4 รายได้ต่อหัวเฉลี่ยอยู่ที่ 2,683 ดอลลาร์สหรัฐ (ต่ำกว่าที่สภาแห่งชาติคาดการณ์ที่ 2,726 ดอลลาร์สหรัฐ) ในภาคการเกษตรคาดว่าจะขยายตัวตามที่คาดการณ์ที่ร้อยละ 2.8 ภาคอุตสาหกรรมร้อยละ 7.1 (ต่ำกว่าคาดการณ์เล็กน้อยที่ร้อยละ 8.3) และภาคบริการร้อยละ 7

เขตเศรษฐกิจเฉพาะบ่อเต็นแดนงาม (ชายแดนลาว – จีน) ต้องการดึงดูดการลงทุนกว่า 11,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

นายโจว คุน ประธานกรรมการกลุ่มบริษัท ไห่เฉิงยูนนาน จำกัด กล่าวว่า ปัจจุบันบริษัทขนาดใหญ่ จากต่างประเทศหลายแห่งเข้ามาลงทุนในภาคการก่อสร้างและพัฒนาพื้นที่ และกว่า 100 บริษัทฯ ได้เริ่มดำเนินธุรกิจและการค้าในเขตเศรษฐกิจเฉพาะบ่อเต็นแดนงาม รวมมูลค่ากว่า 1,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ อย่างไรก็ดี เขตเศรษฐกิจฯ ยังคงต้องการดึงดูดการลงทุนกว่า 10,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

สปป. ลาวกู้เงินจาก ADB เพื่อดำเนินโครงการด้านการเกษตร การศึกษา และการบริหารการคลัง

เมื่อวันที่ 30 ต.ค. 2562 นายบุนโจม อุบนปะเสิด รองรัฐมนตรีกระทรวงการเงิน สปป. ลาว ในฐานะผู้แทนรัฐบาล สปป. ลาว และนาย Yasushi Negishi ผู้อำนวยการสำนักงานผู้แทนธนาคารพัฒนาเอเชีย (ADB) ประจำ สปป. ลาว ได้ร่วมลงนามสัญญากู้ยืมเงินจำนวน 140 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพื่อดำเนินโครงการพัฒนาใน 3 ด้าน ได้แก่ การเกษตร การศึกษา และการบริหารการคลัง โดยมีรองรัฐมนตรีกระทรวงกสิกรรมและป่าไม้ สปป. ลาว รองรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการและกีฬา สปป. ลาว ผู้แทนกระทรวงแผนการและการลงทุน สปป. ลาว รองเจ้าแขวงหัวพัน หลวงพระบาง ไซยะบูลี และเชียงขวาง และเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม

ร่างคำแนะนำเกี่ยวกับการลดรายจ่ายของรัฐ

เมื่อวันที่ 29 ต.ค. 2562 นายบุนเหลือ สินไซวอละวง หัวหน้ากรมนโยบายการเงินและนิติกรรม กระทรวงการเงิน สปป. ลาว เป็นประธานการประชุมการนำเสนอข้อคิดเห็นต่อร่างคำแนะนำเกี่ยวกับการลดรายจ่ายของรัฐ โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม

สถานการณ์การนำเข้าและส่งออกของ สปป. ลาว ในเดือน ส.ค. 2562

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางด้านการค้าของ สปป. ลาว กรมการนำเข้าและส่งออก กระทรวงอุตสาหกรรมและการค้า สปป. ลาว รายงานว่า เดือน ส.ค. 2562 สปป. ลาวมีมูลค่าการนำเข้าและส่งออกสินค้าประมาณ 784 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ประกอบด้วยมูลค่าการส่งออกประมาณ 406 ล้านดอลลาร์สหรัฐและมูลค่าการนำเข้าประมาณ 378 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดย สปป. ลาวได้ดุลการค้าประมาณ 28 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ทั้งนี้ มูลค่าการนำเข้าและส่งออกดังกล่าวไม่รวมมูลค่าการส่งออกไฟฟ้า

พิธีเฉลิมฉลองความสำเร็จเขื่อนไฟฟ้าน้ำตกน้ำแจ 1

เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 ดร. สุวิทย์ มังคละ อัครราชทูตที่ปรึกษาได้เข้าร่วมพิธีเฉลิมฉลองความสำเร็จเขื่อนไฟฟ้าน้ำตกน้ำแจ 1 ณ โรงแรม Crowne Plaza นครหลวงเวียงจันทน์ โดยมี ดร. คำมะนี อินทิลาด รัฐมนตรีกระทรวงพลังงานและบ่อแร่ สปป. ลาว นายสีนาวา สุพานุวง รองรัฐมนตรีกระทรวงพลังงานฯ นายบุนอุ้ม สีวันเพ็ง ผู้อำนวยการรัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาว นายแดง ปะทุมทอง รองเจ้าแขวงไซสมบูน นาย Harald Link ประธานบริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ผู้บริหารบริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) รวมทั้งผู้แทนระดับสูงจากภาครัฐและภาคเอกชนไทย และ สปป. ลาวเข้าร่วม

พิธีแถลงข่าวการจัดงาน LAO TOP 3 EXPO 2020

เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2562 นางสาวอุรวดี ศรีภิรมย์ อัครราชทูต และนางสาวปวิตรา ม่วงสกุล ที่ปรึกษา (ฝ่ายการพาณิชย์) สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ เวียงจันทน์ ได้เข้าร่วมพิธีแถลงข่าว การจัดงาน LAO TOP 3 EXPO 2020 ณ โรงแรม Best Western Vientiane โดยมีนายพอนไซ สุดทิพง ประธานสมาคมสถาปนิกและวิศวกรก่อสร้างลาว นายปะกาสิด จันทะปันยา ประธานสมาคมโรงแรมและร้านอาหารลาว และนายพูไซ เทบพะวง เลขาธิการสภาการค้าและอุตสาหกรรมแห่งชาติลาว ร่วมแถลงข่าว

สปป. ลาวและจีนร่วมกำหนดเงื่อนไขการส่งออกมันเทศไปยังจีน

เมื่อวันที่ 18 ต.ค. 2562 นายพวงปะลิสัก ปะวงเวียงคำ รองรัฐมนตรีกระทรวงกสิกรรมและป่าไม้ สปป. ลาว และนาย Han Sen รองหัวหน้าองค์กรคุ้มครองบริหารภาษีแห่งประเทศจีน (GACC) ได้ร่วมลงนามข้อกำหนดเงื่อนไขด้านสุขอนามัยพืชสำหรับการส่งออกมันเทศจาก สปป. ลาวไปยังจีน ในช่วงการประชุมทบทวนการปฏิบัติตามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการกักกันพืชและสัตว์ และความปลอดภัยด้านอาหาร โดยเฉพาะมาตรฐานสินค้าเกษตรของ สปป. ลาวที่ส่งออกไปยังจีน ณ กรุงปักกิ่ง ประเทศจีน


Pages: 1 2 3 4 5 ... 28 Next

หน่วยงานภาคเอกชน

Coming soon