หน่วยงานสำคัญในการติดต่อธุรกิจ

42 ปีแห่งการพัฒนาประเทศ

นายทองลุน สีสุลิด นายกรัฐมนตรี ได้รายงานต่อที่ประชุมสภาแห่งชาติ ในระหว่างวันที่ 17 ตุลาคม – 17 พฤศจิกายน 2560 นี้ว่า อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจอยู่ที่ร้อยละ 6.83

โครงการไฟฟ้าพลังน้ำ น้ำเงี้ยบ1 ได้ติดตั้งเครื่องจักรกังหันน้ำเครื่องแรกแล้ว

เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2560โครงการไฟฟ้าพลังน้ำน้ำเงี้ยบ 1 ได้จัดพิธีติดตั้งเครื่องจักรกังหันน้ำเครื่องแรก ที่เมืองบอลิคัน แขวงบอลิคำไซ โดยมีผู้บริหารและเจ้าหน้าที่โครงการไฟฟ้าพลังน้ำน้ำเงี้ยบ 1 พร้อมด้วยตัวแทนจากสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่น ประจำสปป. ลาว และผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม

กองประชุมโต๊ะกลมประจำปี 2560 ที่เมืองปากเซ แขวงจำปาสัก

สมาคมนักข่าวแห่ง สปป. ลาว ร่วมกับกระทรวงแผนการและการลงทุน ได้จัดพิธีแถลงข่าวเพื่อเตรียมกองประชุมโต๊ะกลม ประจำปี 2560

ภาครัฐและภาคเอกชนร่วมหารือเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว

เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2560 นายบ่อแสงคำ วงดาลา รัฐมนตรีกระทรวงแถลงข่าว วัฒนธรรม และท่องเที่ยว เป็นประธานในการประชุมปรึกษาหารือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนด้านการท่องเที่ยว

ธุรกิจสงวนสำหรับพลเมืองลาว

มาดูกันว่าธุรกิจที่สงวนไว้สำหรับพลเมืองลาวคืออะไร และมีความสำคัญต่อท่านที่จะเข้ามาลงทุนในลาวอย่างไร คลิ๊กเลย!

ธุรกิจต้องห้ามใน สปป. ลาว

ก่อนที่นักลงทุนต่างชาติจะเข้ามาลงทุนใน สปป. ลาว เรามาทำความเข้าใจกันว่าธุรกิจต้องห้ามใน สปป. ลาว คืออะไร เพื่อที่จะเป็นประโยชน์ในการลงทุนของท่านในอนาคต

โครงการไฟฟ้าพลังน้ำไซยะบุรีคืบหน้ากว่าร้อยละ 83

โครงการไฟฟ้าฯ เป็นการดำเนินการร่วมกันระหว่างไทยกับ สปป. ลาว ในลักษณะ win - win ซึ่งการสร้างเขื่อนไซยะบุรีสอดคล้องกับนโยบาย Battery of Asia และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 ของ สปป. ลาว นอกจากนี้ โครงการฯ มีลักษณะเป็นฝายน้ำล้น หรือ Run-of-River

บริษัทเอกชนไทยที่เข้ามาลงทุนสร้างเขื่อนไฟฟ้าใน สปป. ลาว

มาดูกันว่า ในสปป. ลาว มีบริษัทเอกชนไทยเข้ามาลงทุนสร้างเขื่อนไฟฟ้าที่ไหนกันนะ คลิ๊กเลย!!

รัฐบาลลาวชนะคดีเพิกถอนสัมปทานแหล่งถ่านหินกับบริษัทไทย – ลาว ลิกไนต์

รัฐบาลลาวชนะคดีการเพิกถอนสัมปทานแหล่งถ่านหินกับบริษัท ไทย – ลาว ลิกไนต์

เปิดตัวเว็ปไซต์ e-commerce อย่างเป็นทางการ

พิธีเปิดตัวเว็ปไซต์ www.plaosme.com  จัดขึ้นเมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2560 ที่โรงแรมดอนจั่น พาเลซ นครหลวงเวียงจันทน์  โดยมีนายบุนมี มะนีวง รองรัฐมนตรีกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้า เป็นประธาน


Pages: Prev. 1 ... 10 11 12 13 14 ... 24 Next

หน่วยงานภาคเอกชน

Coming soon