หน่วยงานสำคัญในการติดต่อธุรกิจ

การออกมาตรการเพื่อคุ้มครองราคาสินค้าใน สปป.ลาว

เมื่อวันที่ 27 เม.ย. 2560 นางเขมมะนี พนเสนา รมต. ก. อุตสาหกรรมและการค้า ชี้แจงต่อที่ประชุมสมัยสามัญครั้งที่ 3 ของสภาแห่งชาติชุดที่ 8 เกี่ยวกับการคุ้มครองราคาสินค้าและค่าบริการในระยะที่ผ่านมา

พิธีเปิดงานแสดงสินค้า Top Thai Brands 2017

เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2560 นายนภดล เทพพิทักษ์ เอกอัครราชทูตไทย ณ เวียงจันทน์ เป็นประธานร่วมในพิธีเปิดงาน Top Thai Brands 2017 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 7 – 11 มิถุนายน 2560 ณ ศูนย์แสดงสินค้า Lao ITECC (ตึกเก่า)

ประชาสัมพันธ์งานแสดงสินค้า Top Thai Brands 2017

เชิญเข้าร่วมงานแสดงสินค้า Top Thai Brands 2017 ระหว่างวันที่ 7-11 มิถุนายน 2560 ณ Lao ITECC (ตึกเก่า) นครหลวงเวียงจันทน์ สปป.ลาว

นครหลวงเวียงจันทน์

ได้รับสถาปนาเป็นเมืองหลวงของอาณาจักรล้านช้างในปี 2106 (ค.ศ.1563) เมื่อพระเจ้าไชยเชษฐาธิราชทรงย้ายเมืองหลวงมาจากเมืองหลวงพระบาง

พระธาตุหลวง หรือ พระเจดีย์โลกะจุฬามณี

ปูชนียสถานที่สำคัญแห่งนครหลวงเวียงจันทน์

ทุ่งไหหิน ปริศนาความมหัศจรรย์แห่งสวิตเซอร์ลาว

ทุ่งไหหินแขวงเชียงขวาง กำลังอยู่ระหว่างการผลักดันขึ้นเป็นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโก เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

Café Amazon รุกตลาดในลาว

เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2560 นายสรัญ รังคสิริ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ประธานในพิธีลงนามสัญญาการมอบสิทธิจำหน่ายมาสเตอร์แฟรนไชส์ร้านคาเฟ่อเมซอน ให้แก่บริษัท พีทีที ลาว จำกัด อย่างเป็นทางการ

ลาว - ไทย เดินหน้าเพิ่มความร่วมมือส่งเสริมการค้า การลงทุน

นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนรม.และคณะผู้แทนภาครัฐและเอกชน ได้เยือน สปป.ลาว อย่างเป็นทางการระหว่างวันที่ 23 – 25 พฤษภาคม 2560 ตามคำเชิญของนายสมดี ดวงดี รองนรม.และรมว.กระทรวงการเงินแห่ง สปป.ลาว

ภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละ 10 ลดอัตราเงินออกนอกประเทศ

นับตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 เป็นต้นมา กรมภาษี กระทรวงการเงิน ได้จัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับสินค้าติดตัวผู้โดยสารร้อยละ 10 ของมูลค่าสินค้าที่ติดตัวมีมูลค่าเกิน 50 ดอลลาร์สหรัฐ ที่บริเวณด่านเก็บภาษีสะพานมิตรภาพแห่งที่ 1 นครหลวงเวียงจันทน์ โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือพลเมืองลาวและคนต่างชาติที่เดินทางเข้า-ออก สปป. ลาว

เจ้าหน้าที่ประจำด่านเก็บภาษีสะพานมิตรภาพแห่งที่ 1 แจ้งว่า นับตั้งแต่การจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละ 10 เมื่อต้นเดือนพฤศจิกายน 2559 เป็นต้นมา จำนวนรถยนต์ที่ผ่านเข้า-ออก ได้ลดลงอย่างต่อเนื่อง และอัตราการเข้ามาซื้อสินค้าลดลงร้อยละ 70-80 โดยปัจจุบันผู้ที่เดินทางเข้า-ออก ประเทศ ส่วนใหญ่จะมีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวและการรักษาสุขภาพ

ทั้งนี้ มูลค่าการจัดเก็บภาษีนับตั้งแต่เดือน พฤศจิกายน 2559 – วันที่ 31 มกราคม 2560 มีมูลค่ารวม 115.5 ล้านกีบ เฉลี่ยรายรับวันละ 2-3 ล้านกีบ ถึงแม้ว่าจะมีรายรับจากการเก็บภาษีที่ไม่สูงมากนัก แต่ตนคิดว่าในด้านอื่นๆจะส่งผลดีตามมา ทั้งนี้ ข้อดีของการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มมีหลายประการ เช่น ทำให้อัตราการซื้อสินค้าจากต่างประเทศลดลงและทำให้เงินไม่รั่วไหลออกนอกประเทศ นอกจากนี้ยังทำให้ธุรกิจภายในประเทศเสียภาษีอย่างถูกต้องตามกฎหมาย

ที่มา: หนังสือพิมพ์ข่าวสารประเทศลาว ฉบับวันที่ 25 เมษายน 2560
ที่มารูปภาพ : ASTVผู้จัดการออนไลน์

จาก Local สู่ CLMV ของดีใกล้ตัว

ขณะนี้รัฐได้อนุมัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ 2560 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายส่งเสริมและสร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจภายในประเทศให้กับกระทรวงพาณิชย์ วงเงิน 2,092 ล้านบาท ซึ่งจะนำไปผลักดันโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจตามที่ได้รับงบประมาณจำนวน 7 โครงการ


Pages: Prev. 1 ... 13 14 15 16 17 ... 25 Next

หน่วยงานภาคเอกชน

Coming soon