หน่วยงานสำคัญในการติดต่อธุรกิจ

การค้าชายแดนมุกดาหารขยายตัว มูลค่าสูงถึง 135 พันล้านบาท

การค้าชายแดนในจังหวัดมุกดาหารขยายตัวขึ้นทุกปีมีมูลค่าถึง 135 พันล้านบาทในปีที่ผ่านมา นับว่าสูงที่สุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

พิธีส่งมอบและเปิดใช้โครงการก่อสร้างทางรถไฟไทย-ลาว ระยะที่ 2 (ท่านาแล้ง-เวียงจันทน์)

เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2560 นายนภดล เทพพิทักษ์ เอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ ได้เข้าร่วมพิธีส่งมอบและเปิดใช้โครงการก่อสร้างทางรถไฟไทย-ลาว ระยะที่ 2 (ท่านาแล้ง-เวียงจันทน์) ณ Container Yard ท่านาแล้ง สปป. ลาว

Q & A เกี่ยวกับสิทธิพิเศษทางการค้าใน สปป. ลาว

รัฐบาล สปป. ลาว ได้ให้ความสำคัญในเรื่องสิทธิพิเศษทางการค้าและการรับรองแหล่งกำเนิดสินค้า เพื่อเป็นประโยชน์แก่ผู้ประกอบการที่จะนำสินค้าเข้ามาจำหน่ายใน สปป. ลาว

การสัมมนาด้านการค้าและการลงทุนของไทยในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง

เมื่อวันที่ 24 – 25 กันยายน 2559 สถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ ร่วมกับสภาธุรกิจไทย-ลาว บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยการสนับสนุนจากกระทรวงพาณิชย์ ได้จัดการสัมมนาด้านการค้าและการลงทุนของไทยในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง ณ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว จังหวัดเชียงใหม่

การแข่งขันกอล์ฟเชื่อมความสัมพันธ์ไทย - ลาว ครั้งที่ 3

เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2560 สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ เวียงจันทน์ ร่วมกับสภาธุรกิจไทย-ลาว, สมาคมไทย-ลาว เพื่อมิตรภาพ , จังหวัดหนองคาย และสมาพันธ์กอล์แห่ง สปป.ลาว ได้ร่วมกันจัดการแข่งขันกอล์ฟเชื่อมความสัมพันธ์ไทย-ลาว ครั้งที่ 3 ณ สนามกอล์ฟวิคตอรี่ พาร์ค กอล์ฟ แอนด์ คันทรี คลับ จังหวัดหนองคาย

ไทย – ลาว เตรียมเซ็น MOA ขับเคลื่อนการจ้างงานถูกกฎหมาย

นายอนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน ได้เปิดเผยถึงความคืบหน้าในการทำบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการจ้างงานของกลุ่มประเทศ CLMV  

สถานการณ์การปลูกกล้วยใน สปป. ลาว

เมื่อช่วงปลายเดือน ม.ค. 2560 แผนกกสิกรรมและป่าไม้ นครหลวงเวียงจันทน์ ได้จัดการประชุมปรึกษาหารือ เรื่อง การกำหนดมาตรการคุ้มครองการปลูกพืช

ประชาสัมพันธ์การแข่งขันกอล์ฟเชื่อมความสัมพันธ์ไทย - ลาว ครั้งที่ 3 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

เชิญร่วมการแข่งขันกอล์ฟเชื่อมความสัมพันธ์ไทย-ลาว ครั้งที่ 3 ชิงถ้วยรางวัลพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันเสาร์ที่ 25 ก.พ. 2560 ณ สนามกอล์ฟวิคตอรี ปาร์ค แอนด์ คันทรีคลับ จ.หนองคาย

การจำกัดการนำเข้าสินค้าบริเวณด่านประเพณีและด่านท้องถิ่น

ตามที่ ด่านภาษีปากตะพาน เมืองละครเพ็ง แขวงสาละวัน ได้ออกหนังสือแจ้งเลขที่ 012 ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2559 เรื่องห้ามการนำเข้าสินค้าเครื่องใช้ผ่านด่านที่ไม่ใช่ประเภทสินค้าอุปโภคบริโภค สินค้าใช้สำหรับการผลิตทางการเกษตร โดยจะเริ่มใช้มาตรการดังกล่าวตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560

นายก ฯ ทองลุน แนะนำภาคธุรกิจไทยลงทุนใน สปป. ลาว เพิ่มขึ้น

นายก ฯ ทองลุน ให้คำแนะนำว่าควรส่งเสริมความร่วมมือภาคธุรกิจระหว่างสองประเทศให้มากขึ้น โดยมีนโยบายที่เอื้อต่อการลงทุนและการนำระบบ one stop service มาใช้เพื่ออำนวยความสะดวกในการแก้ปัญหาและเพิ่มช่องทางการลงทุนให้นักแก่ลงทุนทั้งสองประเทศ


Pages: Prev. 1 ... 13 14 15 16 17 ... 24 Next

หน่วยงานภาคเอกชน

Coming soon