หน่วยงานสำคัญในการติดต่อธุรกิจ

ขั้นตอนการจดทะเบียนธุรกิจในสปป.ลาว
รัฐบาลส่งสัญญาณให้รัฐวิสาหกิจเร่งปรับตัวเพื่อความอยู่รอด

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีประจำเดือนมิถุนายนเห็นชอบให้รัฐวิสาหกิจจำนวน 180 แห่ง ต้องเร่งปรับปรุงการดำเนินงาน โดยการหาผู้ร่วมพัฒนาจากภายในและต่างประเทศเพื่อสร้างความเข้มแข็ง

พิธีเปิดงาน Thailand MICE Roadshow Lao PDR 2017

เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2560 นายนภดล เทพพิทักษ์ เอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ เป็นประธานร่วมกับ นายสมพง เดเวียงไซ ประธานสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวลาวในพิธีเปิดงาน Thailand MICE Roadshow Lao PDR 2017 ณ โรงแรม Crowne Plaza นครหลวงเวียงจันทน์

การออกมาตรการเพื่อคุ้มครองราคาสินค้าใน สปป.ลาว

เมื่อวันที่ 27 เม.ย. 2560 นางเขมมะนี พนเสนา รมต. ก. อุตสาหกรรมและการค้า ชี้แจงต่อที่ประชุมสมัยสามัญครั้งที่ 3 ของสภาแห่งชาติชุดที่ 8 เกี่ยวกับการคุ้มครองราคาสินค้าและค่าบริการในระยะที่ผ่านมา

พิธีเปิดงานแสดงสินค้า Top Thai Brands 2017

เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2560 นายนภดล เทพพิทักษ์ เอกอัครราชทูตไทย ณ เวียงจันทน์ เป็นประธานร่วมในพิธีเปิดงาน Top Thai Brands 2017 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 7 – 11 มิถุนายน 2560 ณ ศูนย์แสดงสินค้า Lao ITECC (ตึกเก่า)

ประชาสัมพันธ์งานแสดงสินค้า Top Thai Brands 2017

เชิญเข้าร่วมงานแสดงสินค้า Top Thai Brands 2017 ระหว่างวันที่ 7-11 มิถุนายน 2560 ณ Lao ITECC (ตึกเก่า) นครหลวงเวียงจันทน์ สปป.ลาว

นครหลวงเวียงจันทน์

ได้รับสถาปนาเป็นเมืองหลวงของอาณาจักรล้านช้างในปี 2106 (ค.ศ.1563) เมื่อพระเจ้าไชยเชษฐาธิราชทรงย้ายเมืองหลวงมาจากเมืองหลวงพระบาง

พระธาตุหลวง หรือ พระเจดีย์โลกะจุฬามณี

ปูชนียสถานที่สำคัญแห่งนครหลวงเวียงจันทน์

ทุ่งไหหิน ปริศนาความมหัศจรรย์แห่งสวิตเซอร์ลาว

ทุ่งไหหินแขวงเชียงขวาง กำลังอยู่ระหว่างการผลักดันขึ้นเป็นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโก เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

Café Amazon รุกตลาดในลาว

เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2560 นายสรัญ รังคสิริ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ประธานในพิธีลงนามสัญญาการมอบสิทธิจำหน่ายมาสเตอร์แฟรนไชส์ร้านคาเฟ่อเมซอน ให้แก่บริษัท พีทีที ลาว จำกัด อย่างเป็นทางการ


Pages: Prev. 1 ... 16 17 18 19 20 ... 28 Next

หน่วยงานภาคเอกชน

Coming soon