หน่วยงานสำคัญในการติดต่อธุรกิจ

แขวงจำปาสักเริ่มพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษและเขตเศรษฐกิจเฉพาะ หวังส่งเสริมการพัฒนาเพื่อรองรับการเชื่อมโยง

เมื่อเดือนสิงหาคม 2558 รัฐบาล สปป. ลาว ได้อนุญาตให้นักธุรกิจเข้ามาพัฒนานิคมเศรษฐกิจ 2 แห่งในแขวงจำปาสัก

การปรับปรุงกฏหมายว่าด้วยการลงทุนจากต่างชาติในธุรกิจร้านค้าปลีก – ส่งใน สปป. ลาว

นางเขมมะนี พนเสนา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้า สปป.ลาว ได้เห็นชอบในการกำหนดกฏระเบียบเกี่ยวกับการจัดตั้งศูนย์การค้า ห้างสรรพสินค้า และร้านค้าปลีก – ค้าส่งให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น เพื่อรองรับการพัฒนาที่จะเกิดขึ้นในอนาคตและแก้ปัญหาผู้ลงทุนที่ไม่ดำเนินการใด ๆ หลังได้รับสัมปทานจากรัฐบาล ซึ่งเป็นปัญหามาอย่างยาวนาน

ลาว – เวียดนาม – กัมพูชา ร่วมหารือการท่องเที่ยวเพื่อเชื่อมต่อ 3 ประเทศ

เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2558 นายจะเลิน วาลินทะลาสัก รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแถลงข่าว วัฒนธรรม และการท่องเที่ยว พร้อมด้วยคณะผู้แทนจากแขวงจำปาสัก แขวงสาละวัน แขวงเซกอง แขวงอัตตะปือ สมาคมธุรกิจโรงแรม และบริษัทท่องเที่ยวของ สปป. ลาว ได้เดินทางไปจังหวัดบินห์ถ่วน ประเทศเวียดนาม เพื่อประชุมกับผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวของประเทศเวียดนามและกัมพูชาในหัวข้อ การโฆษณาส่งเสริมการท่องเที่ยว 3 ประเทศ (ลาว – เวียดนาม – กัมพูชา)

ขั้นตอนการจดทะเบียนธุรกิจในสปป. ลาว

ขั้นตอนการจดทะเบียนธุรกิจในสปป. ลาว ประกอบไปด้วย ชำระทุนจดทะเบียน, ทุนจดทะเบียน, ประเภทวิสาหกิจ และรวมถึงขั้นตอนการติดต่อต่าง ๆ

ลาวหวั่นเงินเฟ้อ - ค่าแรงพุ่งไล่ทุนต่างชาติ

"ลาว" หวั่นระดับเงินเฟ้อพุ่งสูง ประกอบกับค่าจ้างแรงงานที่ปรับตัวขึ้น จะเป็นปัจจัยขวางการเข้าลงทุนจากต่างชาติ...

หลวงพระบางพร้อมจัดปีใหม่ลาว

หลวงพระบางมรดกโลกแห่งหนึ่งของลาวได้ชื่อว่าเป็นสถานที่เฉลิมฉลองปีใหม่ลาวที่โด่งดัง ด้วยกิจกรรมหลากหลายที่วางแผนไว้สำหรับรองรับนักท่องเที่ยว...

ลาวพัฒนาชนบทตามโมเดลเกาหลีใต้

รัฐบาลเกาหลีใต้เตรียมช่วยเหลือรัฐบาลลาว ทำโครงการพัฒนาชนบทนำร่อง "ขบวนการหมู่บ้านใหม่" ตามแนวทางการพัฒนา...

การเริ่มดำเนินธุรกิจ – ช่วงทดลองงาน

นักลงทุนอาจเริ่มดำเนินธุรกิจกับคู่ค้าใน สปป. ลาว ในลักษณะการซื้อขายสินค้า และหรือ บริการเป็นคราวๆไป โดยมีการตกลงซื้อขายสินค้า และ/หรือ บริการเป็นรายธุรกรรม

การเริ่มดำเนินธุรกิจ – สัญญาปากเปล่า

ความคุ้นเคยกับการทำสัญญาทางปากเปล่าทำให้ใช้วิธีนี้ในการทำสัญญาที่มีความ สลับซับซ้อนมากขึ้น นิติสัมพันธ์อาจมีระยะเวลายาวนาน รวมทั้งเงื่อนไขก็มีความสลับซับซ้อนมากขึ้น

การลงทุนในสปป. ลาว : รู้เขา (2)

การศึกษาข้อมูลและปัจจัยต่างๆของประเทศที่ผู้ลงทุนจะเข้าไปลงทุนหรือการรู้เขา ในกรณีของ สปป. ลาว นั้น แม้ว่าลักษณะทางภูมิศาสตร์ ภาษา และวัฒนธรรมของ สปป.ลาว จะมีความ ใกล้เคียงกับประเทศไทยเป็นอย่างมาก แต่ในความคล้ายคลึงกันดังกล่าวยังมีความแตกต่างซ่อนอยู่


Pages: Prev. 1 ... 17 18 19 20 21 ... 25 Next

หน่วยงานภาคเอกชน

Coming soon