หน่วยงานสำคัญในการติดต่อธุรกิจ

เขตความร่วมมือเศรษฐกิจข้ามพรมแดนบ่อหาน (ยูนนาน) - บ่อเต็น (ลาว) เริ่มเป็นรูปร่างในเบื้องต้น คาดปีหน้าเดินชมดิวตี้ฟรีที่บ่อเต็นแบบชิวชิว

เขตความร่วมมือเศรษฐกิจข้ามพรมแดนบ่อหาน (ยูนนาน)-บ่อเต็น (ลาว) เป็นหนึ่งเขตสองประเทศที่มีเอกลักษณ์ของชายแดนจีนและลาวผสมผสานกัน

ประตูชัย อนุสรณ์สถาน

"ประตูชัย" อนุสรณ์สถาน เพื่อระลึกถึงประชาชนชาวลาวผู้ที่เสียสละชีวิตในสงคราม ก่อนหน้าการปฏิวัติของพรรคคอมมิวนิสต์

ประตูชัย นครหลวงเวียงจันทน์

"ประตูชัย" นครหลวงเวียงจันทน์,  สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว


Pages: Prev. 1 ... 17 18 19 20 21

หน่วยงานภาคเอกชน

Coming soon