กฎระเบียบที่ควรรู้

สปป. ลาว มีรายรับกว่า 200 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ภายใต้สิทธิพิเศษด้านการค้ากับจีน

ในปี 2560 จีนมีมูลค่านำเข้าสินค้าจากทั่วโลก 1.841 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยมูลค่าการนำเข้าของจีนร้อยละ 55.9 มาจากประเทศ
ในทวีปเอเชีย ทั้งนี้ ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา สิทธิพิเศษด้านการค้ากับจีน ได้สร้างรายรับให้ สปป. ลาว กว่า 200 ล้านดอลลาร์สหรัฐ 

สปป. ลาว กับจีนเป็นภาคีร่วมกัน ภายใต้สิทธิพิเศษด้านการค้า 3 สัญญา ได้แก่ สัญญาการค้าเสรีอาเซียน-จีน 
(ASEAN - China Free Trade Agreement: ACFTA) ฟอร์ม E สิทธิพิเศษทางการค้าแบบฝ่ายเดียวจากจีน ภายใต้ระบบอัตราภาษีพิเศษ 
(Special and Preferential Tariff Treatment for CLM: SPT) ฟอร์ม SPT และ ข้อตกลงทางการค้าในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก 
(Asia - Pacific Trade Agreement: APTA) ฟอร์ม APTA ซึ่งช่วยให้การค้าระหว่างสองประเทศมีการขยายตัวขึ้น 

ในช่วงปี 2558 – 2560 มูลค่าการส่งออกจาก สปป. ลาว ไปจีน ติด 1 ใน 5 ของการส่งออกจาก สปป. ลาว ดังนี้ 
ปี 2558 อันดับที่ 5 มูลค่า 53.11 ล้านดอลลาร์สหรัฐ 
ปี 2559 อันดับที่ 4 มูลค่า 79.82 ล้านดอลลาร์สหรัฐ 
และปี 2560 อันดับที่ 5 มูลค่า 574.86 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
โดย สปป. ลาว ได้ส่งออกสินค้าไปจีน อาทิ ปุ๋ย ยางธรรมชาติ และทองคำบริสุทธิ์ 

ที่มา: เว็บไซต์หนังสือพิมพ์เศรษฐกิจการค้า, วันที่ 26 ธันวาคม 2561 
เข้าถึงได้จาก https://laoedaily.com.la/41809/

01/02/2019กลับหน้าหลัก