กฎระเบียบที่ควรรู้

ปิโตรเลียมเทรดดิ้งลาวได้รับสิทธิ์จากรัฐบาล สปป. ลาวเป็นผู้พัฒนาโครงการทางรถไฟลาว – เวียดนาม

เมื่อวันที่ 15 ต.ค. 2562 นางคำจัน วงแสนบุน รองรัฐมนตรีกระทรวงแผนการและการลงทุน สปป. ลาว ในฐานะผู้แทนรัฐบาล สปป. ลาว 
และนายจันทอน สิดทิไซ ประธานบริษัท ปิโตรเลียมเทรดดิ้งลาว มหาชน (Petroleum Trading Lao Public Company) ได้ลงนามบันทึก
ความเข้าใจ (MOU) เพื่อสำรวจและออกแบบรายละเอียดโครงการทางรถไฟลาว – เวียดนาม ณ โรงแรม Landmark Mekong Riverside 
นครหลวงเวียงจันทน์ โดยมีนายอาลุนแก้ว กิดติคุณ รัฐมนตรีประจำสำนักงานนายกรัฐมนตรี สปป. ลาว นายบุนจัน สิดทะวง รัฐมนตรีกระทรวง
โยธาธิการและขนส่ง สปป. ลาว เอกอัครราชทูตอินโดนีเซียประจำ สปป. ลาว และนายโอได สุดาพอน เจ้าแขวงคำม่วน ร่วมเป็นสักขีพยาน 

การสำรวจและออกแบบรายละเอียดโครงการทางรถไฟลาว – เวียดนามจะเริ่มจากเมืองท่าแขก แขวงคำม่วนไปยังท่าเรือหวุงอ๋าง จังหวัดฮาติงห์ 
เวียดนาม รวมระยะทางประมาณ 240 – 270 กิโลเมตร โดยระยะแรกจะเริ่มสำรวจ จากเมืองท่าแขกถึงชายแดนลาว – เวียดนาม ระยะทางประมาณ 
150 กิโลเมตร และหลังจากได้รับการอนุมัติจากรัฐบาลเวียดนามแล้วจะทำการสำรวจจากชายแดนลาว – เวียดนามถึงท่าเรือหวุงอ๋าง 
ระยะทางประมาณ 120 กิโลเมตร ซึ่งคาดว่าจะสำรวจแล้วเสร็จในอีก 8 – 12 เดือน และสามารถเริ่มก่อสร้างในช่วงปลายปี 2564 โดยการก่อสร้าง
จะแล้วเสร็จในปี 2567 รวมระยะเวลาก่อสร้าง 3 ปี รางรถไฟจะเป็นประเภทรางเดี่ยวตามมาตรฐานสากล ความเร็วประมาณ 90 – 120 กิโลเมตร
ต่อชั่วโมง การก่อสร้างจะใช้อุปกรณ์และเทคโนโลยีจากอินโดนีเซีย โดยจะเป็นการลงทุนแบบ build–operate–transfer (BOT)  

โครงการดังกล่าวเป็นการปฏิบัติตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (2559 – 2563) ในการเปลี่ยน สปป. ลาวจาก land-locked 
เป็น land-linked กล่าวคือ เชื่อมโยง สปป. ลาวกับอาเซียน พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจ อำนวยความสะดวกการค้าและการลงทุน 
อีกทั้งลดต้นทุนการขนส่งสินค้าและบริการ 

บริษัท ปิโตรเลียมเทรดดิ้งลาว มหาชน เป็นบริษัทสัญชาติลาว ก่อตั้งเมื่อปี 2551 เพื่อดำเนินธุรกิจสถานีบริการน้ำมันและโกดังน้ำมัน 
และเป็นบริษัทลาวแห่งแรกที่ได้เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ลาวเมื่อปี 2557 

ที่มา: หนังสือพิมพ์ Vientiane Times วันที่ 17 ต.ค. 2562 
และเว็บไซต์หนังสือพิมพ์เศรษฐกิจการค้า วันที่ 17 ต.ค. 2562 https://laoedaily.com.la/2019/10/17/62940/

10/31/2019กลับหน้าหลัก