กฎระเบียบที่ควรรู้

โครงการไฟฟ้าพลังความร้อนหงสาคาดว่าจะมีรายรับประมาณ 2,079 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

ที่ประชุมคณะกรรมการโครงการไฟฟ้าพลังความร้อนหงสา ครั้งที่ 11 เมื่อวันที่ 8 ต.ค. 2562 ณ แขวงไซยะบูลี ได้รับฟังรายงานผล
การดำเนินโครงการไฟฟ้าพลังความร้อนหงสา โดยคาดว่าในช่วงระยะเวลาสัมปทาน 25 ปี (2559 - 2584) โครงการฯ จะมีรายรับ
ประมาณ 2,079 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ประกอบด้วยรายรับจากโรงงานไฟฟ้า 1,360 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ค่าภาคหลวง 269 ล้านดอลลาร์
สหรัฐ ภาษีกำไร 319 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และเงินปันผล 773 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) รายรับจากเหมืองถ่านหิน 719 ล้านดอลลาร์สหรัฐ 
(ค่าภาคหลวง 212 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ภาษีกำไร 127 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และเงินปันผล 95 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) และรายได้
จากการขายขี้เถ้าลอยประมาณ 200 ล้านดอลลาร์สหรัฐ นอกจากนี้ รัฐบาล สปป. ลาวจะมีรายได้จากการเก็บภาษีเงินได้จากพนักงาน
และลูกจ้างโครงการฯ ในช่วงการก่อสร้างประมาณ 8,000 คน และในช่วงดำเนินงานประมาณ 2,000 – 4,000 คน 

โครงการไฟฟ้าพลังความร้อนหงสาได้ลงนามสัญญาสัมปทาน 25 ปี กับรัฐบาล สปป. ลาว เมื่อวันที่ 30 พ.ย. 2552 มีมูลค่าการลงทุน 
3,710 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และเครื่องที่ 1 ได้เริ่มจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ (COD) เมื่อเดือน มิ.ย. 2558 เครื่องที่ 2 เมื่อเดือน 
พ.ย. 2559 และเครื่องที่ 3 เมื่อเดือน มี.ค. 2560 โครงการดังกล่าว ใช้ถ่านหินและหินปูนเป็นวัตถุดิบในการผลิต มีพื้นที่สัมปทาน 
76.4 ตารางกิโลเมตร มีกำลังการผลิตติดตั้ง 1,878 เมกะวัตต์ สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าเฉลี่ย 12,582 กิกะวัตต์ชั่วโมงต่อปี 
จากการสำรวจมีปริมาณถ่านหินสะสม 436.9 ล้านตัน ซึ่งจะใช้ถ่านหินผลิตกระแสไฟฟ้าในช่วงสัมปทาน 370 ตัน เฉลี่ย 14.5 ตันต่อปี 
และมีการติดตั้งระบบสายส่ง 500 กิโลโวลต์ ยาว 67 กิโลเมตร และ 115 กิโลโวลต์ ยาว 115 กิโลเมตร 

ที่มา: เว็บไซต์หนังสือพิมพ์เวียงจันทน์ใหม่ วันที่ 18 ต.ค. 2562 
https://www.vientianemai.net/khao/22699.html

10/31/2019กลับหน้าหลัก