กฎระเบียบที่ควรรู้

สปป. ลาวทดสอบเครื่องปั่นไฟที่เขื่อนดอนสะโฮง

เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2562 นายสมสะหวาด เล่งสะหวัด ที่ปรึกษาคณะบริหารศูนย์กลางพรรคประชาชนปฏิวัติลาว ดร. คำมะนี อินทิลาด 
รัฐมนตรีกระทรวงพลังงานและบ่อแร่ สปป. ลาว รองเจ้าแขวงจำปาสัก ประธานบริษัท ไฟฟ้า ดอนสะโฮง จำกัด และผู้แทนหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องร่วมเป็นสักขีพยานพิธีทดสอบเครื่องปั่นไฟเครื่องที่ 1 จาก 4 เครื่อง ของโครงการเขื่อนไฟฟ้าดอนสะโฮง เมืองโขง แขวงจำปาสัก 

ดร. คำมะนีฯ กล่าวว่า เขื่อนดอนสะโฮงเป็นเขื่อนประเภทเขื่อนน้ำล้น (run-of-river) ซึ่งใช้น้ำเพียงร้อยละ 5 ของปริมาณน้ำที่ไหลผ่านเขื่อน 
ซึ่งนับเป็นโครงการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมแบบยั่งยืน โครงการฯ จะทดสอบเครื่องปั่นไฟแต่ละเครื่องทุก 10 วัน และเครื่องปั่นไฟทั้งหมด
จะทำงานเต็มรูปแบบภายในสิ้นปี 2562 การทดสอบเดินเครื่องปั่นไฟครั้งนี้เป็นการดำเนินการเร็วกว่าแผนที่กำหนดไว้ 

โครงการดังกล่าวเริ่มก่อสร้างเมื่อเดือน ม.ค. 2559 ปัจจุบันก่อสร้างแล้วเสร็จร้อยละ 93 เป็นการร่วมทุนระหว่างบริษัท Mega First 
Corporation Berhad จากมาเลเซีย (ร้อยละ 80) และบริษัท ผลิตไฟฟ้าลาว มหาชน (EDL-Gen) (ร้อยละ 20) มูลค่าการลงทุน 
500 ล้านดอลลาร์สหรัฐ มีกำลังการผลิตติดตั้ง 260 เมกะวัตต์ โดยเขื่อนแห่งนี้ตั้งอยู่ทางฝั่งใต้สุดของช่องสะโฮง ซึ่งเป็น 1 ใน 7 
ช่องทางหลักของแม่น้ำโขงในบริเวณมหานทีสี่พันดอน 

 อุตสาหกรรมไฟฟ้าพลังน้ำของ สปป. ลาวมีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว โดยในปี 2548 มีเขื่อนไฟฟ้าพลังน้ำเพียง 9 แห่ง รวมกำลังการผลิต 
680 เมกะวัตต์ ปัจจุบันนี้ สปป. ลาวมีเขื่อนทั้งหมด 63 แห่ง รวมกำลังการผลิต 7,207 เมกะวัตต์ คาดว่าในปลายปี 2564 สปป. ลาวจะมีเขื่อน
ไฟฟ้าพลังน้ำทั้งหมด 100แห่ง รวมกำลังการผลิต 5,170 เมกะวัตต์ นอกจากนี้ สปป. ลาวอยู่ระหว่างการวางแผนและศึกษาความเป็นไปได้
ในการพัฒนาเขื่อนไฟฟ้าพลังน้ำอีก 337 แห่ง รวมกำลังผลิต 15,826 เมกะวัตต์ ดังนั้น เมื่อแล้วเสร็จ สปป. ลาวจะมีเขื่อนไฟฟ้าพลังน้ำทั้งสิ้น 
437 แห่ง รวมกำลังผลิต 20,996 เมกะวัตต์ 

ที่มา: หนังสือพิมพ์ Vientiane Times วันที่ 15 ต.ค. 2562

10/31/2019กลับหน้าหลัก